Představujeme nové logo města

logo aktualita2

Do nového roku vstupujeme s novou tváří. Grafické provedení loga respektuje barvy na znaku města a symbolizuje siluetu renesančních arkád moravskotřebovského zámku, který je významnou historickou památkou města. Finální podobu schválila rada města dne 17. prosince 2018.

Nové logo směřuje k jednotné vizuální prezentaci Moravské Třebové. Autorem grafického návrhu je designér Ing. Petr Holoubek, který jej zpracoval bez nároku na finanční honorář. „Chceme-li se poměřovat s okolními městy v Česku, musíme jít stejně jako oni moderní cestou. Nové logo slouží především k propagaci města navenek. Musí být jednoduché a dostatečně atraktivní, aby člověku utkvělo v paměti. Stávající znak s moravskou orlicí samozřejmě zůstává jako oficiální doklad historie a starobylosti města,“ uvádí starosta Tomáš Kolkop.

Autor loga od roku 2011 trvale žije v Austrálii a věnuje se také architektuře, 3D vizualizaci a parametrickému designu. „K Moravské Třebové mám velmi blízký vztah, ačkoliv jsem zde nikdy nežil. V minulosti jsem se však jako spoluautor podílel na návrhu studie dostavby hokejové haly, studie zázemí tenisových kurtů, studie haly na stolní tenis v Moravské Třebové a mnoha dalších projektů. Z uvedených důvodů jsem si za odvedenou práci nenárokoval honorář,“ popisuje Petr Holoubek a dodává: „Podle mého názoru je stávající vizuální podoba města nekoncepční a chaotická, nemá jednotnou podobu a město nereprezentuje. Proto je nový design více než nutný. Nový koncept loga města Moravské Třebové plně reflektuje tradičnost v podobě nejstarší ikony městského zámku. Zároveň je svou jednoduchostí a moderním pojetím důstojným budoucím symbolem města. Stylizace siluet renesančních arkád s gradující rytmikou jednoznačně definuje rozpoznatelnost významné historické památky. Respektováním barev městského znaku, červené a modré, logo jen potvrzuje historickou linii a dědictví města. Logo je možné použít ve více modifikacích, ať už v negaci či orientaci textu vedle nebo pod grafikou. Pevně doufám a věřím, že nové logo přinese městu sílu a respekt, více klientů pro další investice, a místním lidem se bude líbit.“

Logo města je vždy důležitým symbolem a značkou, která reprezentuje a hovoří značně o všem, co by město mělo ztělesňovat. Musí vystihovat, odkazovat, ale i udávat směr. Vyjadřuje prestiž, důvěryhodnost a sympatie. Musí mít snadnou rozpoznatelnost. Pomáhá formovat pozitivní vztah s lidmi a pomoci jednotné vizuální formy vytváří ten nejlepší dojem. „Naším záměrem bylo, aby tvorbu loga zajistil odborník zvenčí s neutrálním pohledem. Běžně se podobné zakázky realizují s půlroční dodací lhůtou a rozpočtem převyšujícím desítky tisíc korun. V Moravské Třebové jsme moderní logo, sloužící k prezentaci města navenek, nikdy neměli. Proto nás velmi těší, že nové logo vzniklo takto brzy. Navíc s nulovými náklady, takže jsme nezatížili rozpočet města,“ vysvětluje místostarostka Daniela Maixnerová.

Václav Dokoupil, mluvčí města

Vytvořeno 2.1.2019 16:25:19 | přečteno 745x | v.dokoupil