Představujeme územní studii pro výstavbu 50 rodinných domů

udanky
Srdečně zveme občany na veřejné projednání a představení územní studie městského bydlení v lokalitě Udánský kopec. V pondělí 24. února od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu v ulici Olomoucká se budete moci seznámit s podobou vítězné koncepce architektů z ateliéru Vavřík.

Ucelené urbanistické, architektonické i dopravní řešení celého území zahrnuje výstavbu 50 nových rodinných domů, včetně vzniku 2 nových ulic, okolní zeleně a parkovacích stání. V letošním roce zahajujeme nezbytnou technickou a administrativní přípravu celého projektu, který reaguje na dlouhodobý nedostatek možností pro výstavbu rodinných domů. Předložená vizualizace má pouze ilustrační charakter.

Podoba navržené zástavby Udánského kopce

Kapacita navržené zástavby je 50 rodinných domů, které budou koncipovány jako solitérní s rovnou střechou, předzahrádkou v maximálně dvou podlažích. Velikost jednotlivých pozemků se pohybuje v rozmezí 550 až 1000 m2. Návrh představuje kompaktní obytný soubor se sítí veřejných prostranství a okolím s vybavením veřejnými parky. Celé území hustotou odpovídá okolní zástavbě příměstského charakteru, která se nachází východně od lokality, směrem k městu.

Navržené řešení počítá s obytnou zónou se smíšeným pohybem vozidel a chodců, kde je nejvyšší povolená rychlost automobilů 20 km/h. Vjezdy do obytné zóny budou dva, a to ze stávajících ulic Nová a J. K. Tyla. Lokalita Udánský kopec bude tvořena pokračováním ulice Nové a dále nově navrženými ulicemi K Udánkám a Na Špitálské louce. Dopravní prostor bude lemován z obou stran zelení, k dispozici budou také nová parkovací stání. V nejvyšším místě celé lokality je navrženo přírodní dětské hřiště se dřevěnými prvky. Tento park by mohla propojit pěšina lesem směrem ke koupališti. Skrz území je navržena pěší trasa se stromořadím a vodním liniovým prvkem (absorpce při přívalových deštích). Pod úrovní nově navržených ulic budou vedeny veškeré potřebné technické sítě. Ulice a veřejná prostranství jsou dimenzována v šířkách 12 a 17 metrů. Ulice jsou navrženy jako obytné s šířkou smíšeného pruhu 5 metrů, zbylé části po obou stranách zpevněné plochy jsou určeny pro zřízení trávníků, sjezdů, umístění stromů, návštěvnických stání apod.
Vytvořeno 3.2.2020 16:00:02 | přečteno 1591x | v.dokoupil