Princezna Hereret na „cétéčku“

Moravskotřebovská mumie princezny Hereret byla zařazena do vědeckého projektu zaměřeného na výzkum staroegyptských mumií v českých sbírkách. Na vlastní kůži si tak Hereret vyzkoušela počítačovou tomografii.

„Princezna nadchla odborné pracovníky Národního muzea svoji krásnou kartonáží. Vzápětí se však potvrdilo, že vlastní mumie je značně poškozená. Na kolik zásadní vliv bude mít poškození na její vypovídající hodnotu, zatím nevíme. S výsledky veřejnost seznámíme, jakmile budou k dispozici,“ sdělila vedoucí Městského muzea v Moravské Třebové Jana Martínková.

Současný projekt navazuje na dřívější komplexní výzkum staroegyptských mumií, který byl prof. Evženem Strouhalem pod záštitou Národního muzea proveden na počátku sedmdesátých let minulého století a který se především opíral o tehdy jedinou možnou metodu nedestruktivního výzkumu – konvenční radiologii (roentgenové vyšetření). Díky technologickému pokroku mohou být v současnosti použity modernější technologie, z nichž jsou pro projekt nejvíce zásadními počítačová tomografie (trojrozměrná vizualizace lidského těla), analýza stabilních izotopů (rekonstrukce lidské stravy v minulosti) a kriminalistické metody směřující k rekonstrukci podoby lidského obličeje.

„Náplní pilotní části výzkumu je komplexní vyšetření devíti kompletních mumifikovaných lidských těl uchovávaných v Náprstkově muzeu a jednoho těla ze sbírek Městského muzea v Moravské Třebové. Výzkum by měl zodpovědět základní otázky týkající se života a smrti zkoumaných jedinců – měl by identifikovat choroby, kterými trpěli nebo které prodělali během života, případně určit příčinu smrti, nastínit podíl jednotlivých složek potravy na celkovém jídelníčku, nebo poodhalit tváře těchto starých Egypťanů,“ dodala Jana Martínková.

Městské muzeum v Moravské Třebové bylo do projektu přizváno Náprstkovým muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Vytvořeno 23.6.2009 10:31:44 | přečteno 583x | ernest