Prioritní investiční akce v roce 2009

Vedení města v roce 2009 zahájí realizaci tří projektů, které představují celkovou investici ve výši 480 milionů korun. Peníze na financování těchto rozvojových projektů města chtějí získat z evropských fondů.

„V uplynulých dvou letech jsme investovali mnoho času a nemalé finanční částky do příprav nových projektů, které jsou v souladu s aktualizovaným strategickým plánem rozvoje města do roku 2020,“ říká místostarosta města Václav Mačát.

Prioritním a finančně nejnáročnějším projektem města je Projekt Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova, Anenského Údolí a modernizace čistírny odpadních vod. „V současné době je dokončována projektová dokumentace pro stavební povolení. Dle harmonogramu projektu by mělo být zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby v měsíci květnu 2009 s tím, že zahájení samotných prací se předpokládá v měsíci září 2009,“ řekl vedoucí investičního a regionálního rozvoje Tomáš Kolkop. Rozpočet tohoto projektu je tři sta devadesát dva miliony korun, na který vedení města žádá z Operačního programu Životní prostředí.

Zahájena bude také dostavba zimního stadionu. „Cílem projektu je vytvoření komfortnějšího zázemí pro diváky, pro výkonnostní i rekreační sport, zvýšení kapacity stadionu a rozšíření a zkvalitnění nabídky pro volnočasové aktivity. Občané města se dočkají také lepších provozních podmínek stadionu,“ sdělil místostarosta města Václav Mačát a dodal: „Součástí projektu je vybudování východní tribuny zimního stadionu, sociálního zázemí, parkoviště, fitness centra, sauny a spinning centra. V neposlední řadě se tyto úpravy budou týkat i bezpečnostního opatření, kdy bude zřízen evakuační požární systém s rozhlasem a zlepší se odvětrávání haly pro vyšší bezpečnost návštěvníků i samotného zimního stadionu.“ Předpokládané celkové investiční náklady dosahují částky šedesáti čtyř milionů korun. Z toho na objekt přístavby a východní tribuny připadne 57,5 mil. korun a na rozšíření parkovacích ploch 6,5 mil. korun. Záměr je přijatelný z hlediska dotačních podmínek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst. Vedení města předpokládá, že výše dotační podpory by mohla dosáhnout přes sedmdesát procent.

Menší, co do objemu financí, ale velmi významný pro rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti Českomoravské pomezí je projekt Hřebečské důlní stezky, na který třebovští dostali dotaci z fondů EU. „Je to velmi zajímavý záměr, který přiláká turisty do regionu a zviditelní město. Realizace projektu bude stát 11 milionů korun,“ sdělil Mačát. V této chvíli probíhá výběrové řízení na dodávku prací, komplexní grafické práce a publicitu projektu. Samotné práce budou zahájeny v dubnu 2009, kdy bude na Hřebči vybudována vyhlídková plošina a vyhlídková věž.

Jedním z významných cílů strategického plánu rozvoje města je také příprava nových lokalit určených pro bydlení. „V roce 2009 by mělo být připraveno k prodeji prvních 9 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Jevíčská. Postupně se připravují další lokality (Strážnického, Jihozápad, Třešňová alej, Udánský kopec) s tím, že v roce 2010 by mohlo přibýt dalších 17 parcel v lokalitě Strážnického,“ informoval Václav Mačát a dodal: „V roce 2009 se také pokusíme získat dotaci na realizaci další etapy regenerace panelového sídliště Západní. Samozřejmostí je pokračování v opravách komunikací pro pěší, havarijních úseků na městské kanalizaci, objektů školských zařízení a vybraných památek.“

V tomto roce se občané a návštěvníci Moravské Třebové dočkají otevření rozhledny na Pastvisku, která bude slavnostně zpřístupněna 20. června 2009 v rámci Městských slavností.

Pokračovat se bude v dalších etapách rekonstrukcí dvorních traktů a budou zahájeny práce na úpravách prostor v lokalitě Piaristická, kde vzniknou nové parkovací plochy a pěší komunikace.

Vytvořeno 5.1.2009 9:41:03 | přečteno 390x | ernest