Přivaděč k R35 z Moravské Třebové zatím nepovede

Trasa R35 je jasná. Pardubický kraj schválil na svém únorovém zasedání letošního roku jižní variantu. Cílem tohoto investičního záměru je výstavba čtyřpruhové rychlostní silnice, určené zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu, která má odlehčit stávající I/35.

Jižní varianta je navržena v blízkosti trasy stávající I/35, vede v blízkosti Cerekvic, Litomyšle a obchází Valdek, Opatovec a Košíře. Poté se stáčí na sever k Dětřichovu, kde podchází tunelem Mladějovský vrch. Tunel dlouhý 3 700 m je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 vede východním směrem, se severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem kde je navržena mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/368.

„Nesouhlasíme s vybudováním mimoúrovňové křižovatky (MÚK)R35 a II/368 z důvodu neúměrného zatížení středu města dopravou. Navrhovaná trasa zkomplikuje už tak problematickou dopravu na křižovatce u autobusového nádraží,“ objasňuje postoj vedení starosta města Josef Ošťádal. „Navíc vozidla, která budou směřovat na jih, by projížděla všechna našim městem. Případný souhlas s realizací MÚK R35 a II/368 podmiňujeme vyloučením dopravy nad 10 tun v úseku od uvedené MÚK až k okružní křižovatce u čerpací stanice OMV na jižním obchvatu města,“ dodal Ošťádal.

Místo této uvažované mimoúrovňové křižovatky chce vedení města docílit prodloužení trasy R35 východně až k mimoúrovňové křižovatce R35 a R43, kde lze realizovat provizorní svedení dopravy na stávající I/35. Tato MÚK by měla vzniknout mezi Dětřichovem a Borušovem, pomocí sjezdu bude pokračovat jako rychlostní silnice R43 na Brno. Jelikož se R43 má stavět až v letech 2014 – 2017 a stát má kolem 100 milionů korun, nebude sjezd na starou R35 napojen a bude prozatím končit někde v poli. Výstavba jižní varianty R35 sebou stále nese spoustu nejasností. Dokazují to i nespokojené obce, kterých se tato varianta nové rychlostní silnice týká. Zdlouhavá jsou i samotná jednání.

„Jediné oficiální řízení, které doposud proběhlo k rychlostní komunikaci R35 bylo zjišťovací řízení k záměru zařazenému v kategorii I „Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)“. K tomuto řízení obce a města vydala svá vyjádření, které se začnou zpracovávat do dokumentace řešící vliv na životní prostředí,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Pavel Báča.

Po skončeném zjišťovacím řízení „EIA“ proběhne tzv. velká „EIA“, a pokud se všechny obce dohodnou a budou spokojeny, proběhne teprve územní řízení a další dílčí kroky etapy. Jak se lidově říká „běh na dlouhou trať“. A na začátku článku zmiňovaný boj o přivaděče? Pardubický kraj nabídl svoji pomoc pro severní města v případě zahájení jižní varianty R35 tím, že vybuduje nové přivaděče k městům. V případě Moravské Třebové si nechal vypracovat studii na propojení Lanškrouna a Moravské Třebové tak, že nové křížení by bylo mezi Mladějovem a Rychnovem na Moravě. Jestli k tomuto kroku opravdu dojde je otázkou několika let a stále dalších a dalších úprav podoby R35.

Vytvořeno 3.9.2008 13:32:11 | přečteno 546x | ernest