Pro chrudimský Hospic sto tisíc korun

Pardubický kraj je jedním z posledních v republice, kde schází zařízení poskytující důstojnou péči nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří nemohou strávit poslední týdny života doma.

Minulý rok byla za tímto účelem zahájena výstavba hospice v Chrudimi s významnou finanční podporou Pardubického kraje. Investorem hospice je občanské družení Smíření Chrudim. V letošním roce se ale dostalo do svízelné situace. Od Ministerstva zdravotnictví obdrželi sdělení, že původně přislíbená částka státní dotace ve výši 20 mil. korun nebude pro rok 2009 poskytnuta. Hejtman Radko Martínek a radní Miloslav Macela společně požádali starosty všech 451 obcí, aby přispěli na hospic, který bude sloužit lidem z celého kraje.

O finančním příspěvku ve výši sto tisíc korun rozhodli zastupitelé Moravské Třebové v pondělí 10. 8. na svém zasedání. „Vzhledem k velikosti našeho města a dopadu finanční krize na jeho rozpočet se vedení města domnívá, že poskytnutá částka je adekvátní. Jsem rád, že částka byla téměř jednomyslně schválena,“ řekl starosta města Josef Ošťádal.

Chrudimský Hospic je zdravotnické zařízení pro pacienty s postupujícím nevyléčitelným onemocněním s prognózou několika dnů až týdnů života, zvláště pro ty, kteří si uvědomují blížící se závěr života, nechtějí zemřít osamoceni a kteří nemohou pro závažnost příznaků strávit závěr života doma.

Hospic Chrudim má v souladu s koncepcí MZ ČR 27 lůžek, z toho 23 jednolůžkových s přistýlkou a 2 dvoulůžkové pokoje. Mimo standardní nemocniční oddělení je v hospici rozlučkový komplex a meditační místnost, prostorné atrium, ambulantní komplex jako zázemí pro terénní hospicovou péči. Součástí objektu je 5 samostatných bytových jednotek a 4 pokoje s příslušenstvím pro návštěvy nemocných. Hospic má vlastní prádelnu, půjčovnu pomůcek, kantýnu a zázemí pro výuku a ubytování stážistů a dobrovolníků. Financování je vícezdrojové. V souladu se základním posláním sdružení zlepšit podmínky pro umírající v Pardubickém kraji bude Hospic Chrudim také informačním a postupně organizačním centrem pro poskytování domácí hospicové péče regionu. Zavede telefonickou 24-hodinovou „linku první pomoci “ pro rodiny umírajících, povede databázi všech institucí poskytujících domácí ošetřovatelskou péči a všech půjčoven pomůcek, bude mít i vlastní půjčovnu zvláště specializované zdravotnické techniky. Všemi způsoby se pokusí vytvořit zázemí pro možnost strávit závěr života doma. Projekt hospice má širokou podporu veřejnosti, o čemž svědčí fakt, že se při sbírkách vybralo přes 11 milionů korun. Více informací o Hospicu najdete na stránkách www.smireni.cz.

Vytvořeno 24.8.2009 7:48:51 | přečteno 376x | ernest