Probíhá rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kostelní náměstí

IMG 1909

Rekonstrukce odborných učeben a výstavba výtahu včetně dalších bezbariérových úprav bude dle předpokladu dokončena na konci června letošního roku. Celkové náklady ve výši 10 mil. Kč jsou spolufinancovány z dotací EU. Investiční akce je základem pro budoucí sloučení ZŠ Čs. armády a ZŠ Kostelní náměstí.

Výsledkem stavebních úprav budou nové učebny fyziky, chemie a výpočetní techniky včetně zázemí pro učitele. V učebnách dochází ke kompletní úpravě elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace, následně bude pořízen nový nábytek a vybavení. V prostorách budovy také vznikne nový výtah, schodolez a nájezdové rampy pro handicapované studenty. V chodbách proběhne kompletní výměna povrchu podlah a další nezbytné úpravy.

„Naším společným cílem je nabídnout dětem moderní a příjemné prostředí, ve kterém se budou moci nejen kvalitně vzdělávat a rozvíjet svůj potenciál, ale také plnohodnotně trávit svůj volný čas. Veškeré aktuální úpravy navazují na náš záměr v podobě sloučení dvojice stávajících školských zařízení do nového subjektu s názvem Základní škola U Kostela Moravská Třebová, které nás v administrativní rovině čeká už tento rok. Díky probíhajícím opravám se žáci dočkají nezbytné modernizace učeben, které již svým prostředím a technickým vybavením neodpovídaly současným standardům. Společně s novým výtahem a bezbariérovými úpravami tak škola udělá další důležitý krok směřující k moderní instituci, která bude schopná pružně reagovat na demografický vývoj, zabránit segregaci žáků a zajistit stabilitu pedagogických pracovníků,“ vysvětluje starosta Miloš Mička.

S platností od 1. září 2021 dojde k prvnímu formálnímu kroku v podobě administrativního sloučení škol. Obě školní budovy (ZŠ Kostelní náměstí a ZŠ Čs. armády) budou i nadále pokračovat v běžném chodu a rodiče s dětmi tak nezaznamenají výrazné změny. Každá budova bude mít svého zástupce, pedagogům zůstanou zachována jejich pracovní místa a rozvržení dětí. Rodiče si budou moci v rámci nového subjektu zvolit budovu, do které přihlásí své dítě. Druhá fáze bude realizována postupně. V jejím průběhu dojde k vybudování moderní přístavby u budovy na Kostelním náměstí, která dětem nabídne novou jídelnu a stravovací provoz, prostory pro školní družiny a nové učebny.
Vytvořeno 20.1.2021 11:16:48 | přečteno 379x | v.dokoupil