Prodej volné nemovitosti

MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ vypisuje Veřejné výběrové řízení na prodej volné nemovitosti z majetku města Moravská Třebová

  • Prodej domu č.p. 1474, č.o. 5 na ul. Holandské, na stavebním pozemku 2711/93 o výměře 372 m2, včetně pozemku v obci a katastrálním území Moravská Třebová, sestávající z nebytového prostoru o výměře 221,4 m2. Jedná se o bývalou plynovou kotelnu.

Výchozí cena pro veřejné výběrové řízení: 675.000,–-Kč

Výše 10%ní jistoty pro veřejné výběrové řízení: 67.500,– Kč

Poplatek účastníka veřejného výběrového řízení: 1.000,– Kč

Data prohlídky domu:

  1. prohlídka 23.6.2008 15:30 – 15:45
  2. prohlídka 07.7.2008 15:30 – 15:45

Veřejné výběrové řízení bude probíhat podle ,,Podmínek veřejného výběrového řízení pro prodej volných bytů z majetku města Moravská Třebová“, schválených radou města.

Datum výběrového řízení: 12. července 2008

Zahájení výběrového řízení: 9:00 hodin

Místo konání: budova Muzea, ul. Svitavská č.o. 18

Přihlášky a složenky na uhrazení jistoty a poplatku účastníka veřejného výběrového řízení je možno vyzvednout na Městském úřadě, odboru majetku města a komunálního hospodářství, tel. 461 353 130. Záměr schválen usnesením Rady města č. 1247/R/260508 Zveřejněno dne 29.05.2008

Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města

Vytvořeno 28.5.2008 13:50:22 | přečteno 481x | ernest