Prodloužení lhůty napojování na kanalizaci

kanál_2.JPG

Informujeme vlastníky nemovitostí v Sušicích (kromě č. p. 29, 111 a 117), v ul. Lanškrounské a v ul. Anenské údolí, že lhůta pro připojení na splaškovou kanalizaci se prodlužuje do 31. 10. 2013. Lhůtu prodlužujeme proto, že celkový projekt města Moravská Třebová „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“ nebyl dosud ukončen. Více dále v aktualitě!

Připomínáme postup: Pro technickou pomoc při napojování se lze obrátit na zástupce provozovatele (VHOS, a.s. – Martin Šibor – tel. č. 602 113 642, v pracovní dny mezi 7–14 hod.), rovněž s ním je nutno dohodnout následnou fyzickou kontrolu napojení do revizní šachtičky (nejlépe 2 – 3 dny předem) a odevzdání vyplněné „Žádosti o zřízení kanalizační přípojky.“

Vlastní vypouštění splaškových vod je možné až po uzavření „Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod,“ kterou je nutno uzavřít s provozovatelem veřejné kanalizace: VHOS, a.s., zákaznické centrum – Alena Hrubá – tel.č. 461 357 156.

Správný postup pro připojení na kanalizaci:

  1. Vyplnit a odevzdat „Žádost o zřízení kanalizační přípojky“ na VHOS, a.s.
  2. Dohodnout si telefonicky (v pracovní dny mezi 7–14 hod.) termín připojení se zástupcem provozovatele VHOS, a.s., Martinem Šiborem
  3. Provést fyzické připojení na veřejnou kanalizaci, vč. kontroly připojení provozovatelem VHOS, a.s.
  4. Uzavřít „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“
  5. Zahájit vypouštění splaškových vod
Vytvořeno 9.9.2013 12:48:49 | přečteno 592x | ernest