Prohlášení pro ministra: Nesouhlasíme s přípravou R43

Zástupci Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 nesouhlasí s variantou trasy přes Březovou nad Svitavou směrem na Svitavy.

Ministroviu životního prostředí Ladislavu Mikovi to sdělili starostové v pátek na společném jednání v Březové, kde mu předali prohlášení. Uvádějí v něm, že podporují jediné možné řešení, a tím je stavba rychlostní silnice v trase bývalé Hitlerovy dálnice, tedy z Brna na Moravskou Třebovou.

„Jsme situací na silnici I/43, která patří k nejnebezpečnějším v České republice, hodně znepokojeni. Za námi stojí sto tisíc naštvaných občanů,“ sdělil starosta Boskovic a předseda svazku Jaroslav Dohnal ministrovi, když mu předával prohlášení zástupců samospráv k přípravě a realizaci rychlostní silnice R43. Členové svazku v něm uvádějí, že podporují jediné možné řešení, a tím je vedení trasy z Brna do Moravské Třebové. Odmítají rovněž zpochybňování dosavadní přípravy koridoru a zásadně nesouhlasí s prodlužováním procesů přípravy jednotlivých úseků R43 při posuzování vlivů stavby na životní prostředí.

Právě za průtahy kritizoval ministerstvo hejtman Radko Martínek. Vadí mu, že vrátilo dokument hodnotící vliv na životní prostředí k přepracování se zdůvodněním, že nebyla zohledněna diplomová práce studenta. Tuto variantu trasy, která by vedla přes Březovou nad Svitavou, považuje hejtman za nesmyslnou. „Nikdo nemá právo likvidovat územní plán proto, že hledá jinou trasu. V jižní části našeho kraje postupuje Ministerstvo životního prostředí protizákonně. Pardubický i Jihomoravský kraj mají řádně schválený územní plán. Neexistuje tedy žádný právní důvod pro tento postup,“ staví se Martínek nekompromisně k ministerskému stanovisku. Ministr Ladislav Miko přislíbil, že co nejdříve projednají připomínky, aby kolem variantního návrhu studenta nevznikaly žádné pochybnosti.

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje

Vytvořeno 2.11.2009 9:08:16 | přečteno 323x | ernest