Projekt odkanalizování slavnostně zahájen

IMG_1654.JPG

V nádherných prostorách zámku Moravská Třebová se za účasti představitelů města starosty Miloše Izáka, místostarostů Václava Mačáta a Pavla Brettschneidera a zástupce dodavatelské společnosti HOCHTIEF CZ a. s., konalo slavnostní zahájení projektu „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“.

Projekt zahrnuje výstavbu splaškové kanalizace ve třech uvedených místních částech, v ulici Anenské údolí v Moravské Třebové a modernizaci čistírny odpadních vod v blízkých Linharticích. Město Moravská Třebová má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je zakončená městskou čistírnou odpadních vod na území obce Linhartice, avšak není dořešeno podchycení a odvádění odpadních vod z některých místních částí aglomerace Moravské Třebové. „Projekt odkanalizování je největší akcí v historii města, dotkne se mnoha občanů a domácností. Budeme dělat všechno proto, aby měla tato akce hladký průběh.“ Uvedl starosta města Miloš Izák.

Nová splašková kanalizace o celkové délce 17 825 m, spolu s veřejnými kanalizačními přípojkami o délce 5 120 m, bude napojena na stávající kanalizační síť Moravské Třebové a zajistí bezpečné a hygienické odvedení splaškových odpadních vod k vyčištění v městské čistírně odpadních vod. V Boršově bude provedeno 9 264 m splaškové gravitační kanalizace, v Sušicích 4 616 m, v Udánkách 3 782,9 m a v Anenském údolí 162,7 m. Oproti stávající, jednotné síti bude nově navržená kanalizace oddílná – splašková, což v praxi znamená, že bude odvádět pouze splaškové odpadní vody, zatímco vody dešťové budou odváděny jiným způsobem. „Jsem rád, že můžeme spolupracovat na díle, které zlepší životní podmínky pro velkou část místní veřejnosti a zároveň přispěje i k ochraně životního prostředí,“ uvedl obchodní ředitel divize Pozemní stavby společnosti HOCHTIEF CZ David Horák.

Modernizací projde i čistírna odpadních vod v Linharticích. Stávající čistírna totiž nesplňuje požadavky platné legislativy v parametrech kvality vypouštěných vod a kalového hospodářství. Město si od rekonstrukce čistírny slibuje i zlepšení jakosti povrchových vod v řece Třebůvce, která je recipientem vyčištěných odpadních vod.

Celkové očekávané náklady na vybudování kanalizační sítě a rekonstrukci ČOV dosahují 255 mil. Kč. Zadavatel – Město Moravská Třebová – čerpá 75% prostředků z fondu Evropské Unie a Státního fondu životního prostředí. Zbylých 25% pokrývá z vlastních zdrojů. Dodavatelem stavby je společnost HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby, závod Morava.

Michal Talián tiskový mluvčí HOCHTIEF CZ a. s.

Vytvořeno 7.4.2011 13:09:13 | přečteno 825x | ernest