Projekty speciální školy jsou zdárně ukončeny

people-holding-hands-sunset_0.jpg

Závěr roku znamená pro moravskotřebovskou speciální školu ukončení tříletých projektů „Pomáháme“ a „ Otevřená škola - naše cesta“, spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oba projekty se podařilo úspěšně realizovat.

Projekt „Pomáháme“ byl zaměřen na dvě cílové oblasti. První oblastí bylo podpoření žáků speciální školy se střední či těžkou mentální retardací v kombinaci se smyslovým nebo tělesným postižením asistenčními službami. Díky projektu zajišťovaly od prosince 2008 tyto asistenční služby čtyři pedagogické asistentky, od září 2010 pět pedagogických asistentek. Průměrně bylo v každém školním roce touto službou podpořeno 9 žáků s těžkým kombinovaným postižením, a díky filozofii této asistence i celé třídy, kam takto postižení žáci docházeli. Druhou oblastí bylo podpoření žáků praktické školy dvouleté v předmětu Příprava pokrmů. Díky projektu byl vydán unikátní soubor pracovního sešitu s výukovými listy, kuchařky a interaktivní kuchařky s hlasovým výstupem, který právě dětem se střední či těžkou mentální retardací pomůže nejen ve škole, ale zejména jim v oblasti vaření usnadní orientaci v jejich dalším samostatném životě. Díky projektu byl tento vytvořený soubor distribuován také žákům Praktických škol dvouletých Pardubického kraje.
Úspěšně byl ukončen i projekt „ Otevřená škola – naše cesta“, který byl rozdělen také na dvě oblasti. V první oblasti byly podpořeny reedukační činnosti směřující k pomoci žákům se specifickými vývojovými poruchami učení, specifickými poruchami chování, dětem s ADHD a k pomoci dětem nepozorným, nesoustředěným a neklidným. Druhou oblastí bylo podpoření žáků ZŠ praktické. Vznikly čtyři učební texty pro výuku anglického jazyka pro žáky 6.-9. tříd ZŠ praktické a dvě metodické příručky k výuce Výtvarných činností žáků ZŠ praktické. Díky projektu byly také tyto publikace distribuovány na některé ZŠ praktické Pardubického kraje.

Mgr.Alice Moravcová – Koordinátorka PA

Vytvořeno 21.12.2011 8:16:43 | přečteno 433x | ernest