Pronájem nebytových prostorů v aquaparku

Městský úřad Moravská Třebová zveřejňuje záměr města Moravská Třebová pronajmout nebytové prostory v aquaparku v Moravské Třebové na ul. Tyršově o celkové výměře 275,53 m2.

Prostory je možné si prohlédnout po dohodě s odborem majetku Městského úřadu Moravská Třebová, telefon 461 353 142 nebo pracovníky Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. Zahradnická č.o. 21, Moravská Třebová, tel. 461 316 739.

Pronájem nebytových prostor je podmíněn splněním Zadávacích podmínek výběrového řízení „ Nájem nebytových prostor a provoz gastronomických služeb v aquaparku v Moravské Třebové“.

Termín pro podání nabídek je stanoven od 5.1.2009 do 30.1.2009.

Zadávací podmínky si lze vyzvednout na odboru majetku města Městského úřadu Moravská Třebová, nám. T.G.Masaryka č.o. 29, nebo na Občanském informačním centru Městského úřadu Moravská Třebová, ul. Olomoucká č.o. 2.

Oznámení Městského úřadu v Moravské Třebové vychází z § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízeních) v platném znění.

Záměr pronájmu byl schválen usnesením Rady města Moravská Třebová č. 1818/R/081208.

V Moravské Třebové dne 10. prosince 2008

Vyvěšeno dne : 12.prosince 2008

Lhůta dle zákona do 30.ledna 2009

Sejmuto :

Vytvořeno 11.12.2008 13:26:55 | přečteno 694x | ernest