Protialkoholní vyhláška

Unavené postavy s krabicovým vínem nebo lahví alkoholu. Lidé v Moravské Třebové poukazovali na tento poměrně častý obrázek. Odrazoval nejen turisty. Stížnosti a potíže vyústily v novou protialkoholní vyhlášku města, kterou zastupitelé města schválili na veřejném zasedání 26. 10. 2009. Účinná bude od 1. 1. 2010.

„Jsem osobně velmi spokojen, že se podařilo tuto vyhlášku připravit a jednoznačně schválit. Brzy se ukáže, zda ji město skutečně potřebuje, i když její skutečná potřeba se výrazně projeví zejména v jarních a letních měsících. Cílem je zamezit určitým skupinám osob budit svým chováním veřejné pohoršení na vybraných lokalitách ve městě. Vyhláška má přispět k tomu, abychom mohli chránit slušné a spořádané občany, turisty, ale zejména naše děti a mládež,“ sdělil místostarosta města Miloš Izák.

Nová vyhláška, která bude omezovat konzumaci alkoholu v některých ulicích našeho města, přinese zejména strážníkům městské policie dostatečně silnou zbraň v tomto nekonečném boji. Nesčetně případů řešili strážníci v uplynulých měsících, a to zpravidla s bezdomovci. Nejoblíbenější lokality popíjejících jsou právě nejrušnější ulice v centru města nebo v parku. Za zhoršeného počasí hledají útočiště v autobusových zastávkách, na autobusovém či vlakovém nádraží a na dalších místech, kde se naskýtá možnost získat nějakou korunu. Jejich poposedávání je samozřejmě doprovázeno konzumací alkoholických nápojů.

„Na neustále podnapilé osoby, které s přibývajícím časem nejsou schopny se ani zvednout k vykonání nutné potřeby, jsou nuceny se dívat naše děti jedoucí ze škol, občané odcházející s nákupem z obchodních domů a prodejen nebo turisté, kteří se přijíždějí do našeho města pokochat krásou místních památek. V letošních letních měsících požívání alkoholu v ulicích města vyvrcholilo,“ řekl velitel městské policie Karel Bláha a dodal: „Strážníci za slunného počasí věnovali téměř třetinu výkonu služebních povinností právě této problematice. Bohužel ve většině případů museli představitelé zákona čekat, až dojde k porušení některé z právních norem, aby mohli v souladu se zákonem vzniklou situaci řešit. V případě, že bude zjištěna konzumace alkoholu na místě, které je vyhláškou takto ošetřené, mohou policisté přistoupit k řešení situace ve zkráceném řízení o přestupku udělením blokové pokuty. Uvědomujeme si, že vymahatelnost pokut je v případech lidí na sociálních dávkách a u bezdomovců minimální."

Nová obecně závazná vyhláška není prostředkem k plnění obecní pokladny, jejím cílem je přispět k účinnému vymáhání dodržování závazných právních norem a pořádku v ulicích města. Tato pravidla platí pro všechny bez rozdílu a ti, co je dodržují, nemají povinnost dívat se na bezvládně se povalující podnapilé osoby v ulicích, parcích a dalších volně přístupných místech. Účelem zdaleka není pokutovat hned druhého ledna první osobu, která prochází ulicí směrem k domovu z prodloužených bujarých oslav začátku nového roku s rozpitou lahví šampaňského v ruce.

Cílem je zbavit především naše děti a samozřejmě i ostatní občany nežádoucích a nehezkých pohledů na tyto jedince. Nikdo z nás není povinen snášet hrůzy těchto pohledů a když máme představitele zákona, kteří mají možnost tyto situace řešit, dejme jim příležitost. Městská policie tak vykáže osoby s alkoholem z parku, náměstí, Křížového vrchu, z okolí škol, zdravotnických zařízení nebo nástupních ostrůvků (viz. mapa) atd. Výjimku ovšem tvoří tradiční Silvestr a Nový rok. Zákaz se netýká ani předzahrádek u restaurací. Porušení obecně závazné vyhlášky se bude řešit jako přestupek, kdy lze uložit na místě ve zkráceném řízení o přestupku blokovou pokutu do 1 000,– Kč a ve správním řízení pokutu do výše 30.000,– Kč (§ 46 odst. 3 zákona o přestupcích).

Vytvořeno 28.12.2009 12:40:49 | přečteno 449x | ernest