Průzkum spokojenosti občanů s kvalitou života

V souvislosti s aktualizací Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová (SPRM) a definování vize města pro rok 2020 se Expertní komise pro aktualizaci SPRM rozhodla provést kromě průzkumu podnikatelského prostředí ve městě i průzkum spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě.

Aby byl SPRM totiž opravdu smysluplný a přínosný, musí vycházet z potřeb všech skupin veřejnosti a zároveň respektovat jejich přání a názory. Hlavním cílem průzkumu je zjistit dojmy a názory občanů Moravské Třebové na aktuální úroveň života ve městě, dostupnost veřejných služeb, kulturního vyžití a trávení volného času a úroveň bezpečnosti. Na základě průzkumu budou definovány konkrétní kroky ke zlepšení aktuálního stavu, a to v podobě Akčního plánu SPRM. Výsledky průzkumu budou zveřejněny a budou sloužit jako podklady pro navazující veřejné slyšení.

Průzkum bude realizován formou ankety, která bude probíhat prostřednictvím osobních rozhovorů vedených proškolenými tazateli zpracovatelské společnosti AQE advisors, a. s., kteří budou v průběhu měsíce února oslovovat občany přímo v ulicích centra města. Anketní lístek je přílohou tohoto Zpravodaje, lze jej také získat v OIC a nebo si jej stáhnout na webových stránkách města www.moravskatrebova.cz. Vyplněný anonymní anketní lístek prosím vhoďte do sběrných boxů umístěných na radnici, v OIC a v Turistickém informačním centru; jeho elektronickou verzi prosím zašlete na email vizemesta@mtrebova.cz. Děkujeme. Průzkum představuje možnost, jak aktivně ovlivnit kvalitu vlastního života v Moravské Třebové. Využijte tuto možnost a sdělte nám prosím své názory.

Vytvořeno 29.1.2008 7:48:13 | přečteno 316x | ernest