Průzkum spokojenosti obyvatel města Moravská Třebová

14 Mesto Moravska Trebova

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás informovali o probíhajícím Průzkumu spokojenosti obyvatel města Moravská Třebová a požádali Vás o spolupráci na tomto projektu. Město Moravská Třebová provádí průzkum spokojenosti obyvatel jako součást analytické fáze strategického plánování.


Online formulář pro Průzkum spokojenosti obyvatel města naleznete zde:https://bermangroup.cz/surveys/index.php/246417?q=moravska-trebova-pso

Cílem průzkumu je zprostředkovat nezávislou zpětnou vazbu názorů, postojů, preferencí a potřeb obyvatel města Moravská Třebová. Výstupy průzkumu nám poskytnou zmapování úrovně spokojenosti či nespokojenosti obyvatel s jednotlivými oblastmi života a zároveň také přispějí k lepšímu zaměření strategických záměrů města do budoucna, shrnutých v dokumentu “Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová“.

Projekt je řízen Odborem rozvoje města Městského úřadu v Moravské Třebové a poradenskou asistenci projektu poskytuje společnost Berman Group, s.r.o. Průzkum je realizován jako součást projektu. S výsledky Průzkumu budete seznámeni začátkem března 2018, přičemž Vám garantujeme důvěrnost poskytnutých odpovědí. Dotazníky jsou anonymní, obsahují pouze základní identifikační údaje a všechny odpovědi budou prezentovány výhradně v agregované podobě.

Vážení spoluobčané, věříme, že tento projekt budete považovat za smysluplný a přispějete svou účastí v něm k jeho zdárnému průběhu. Vaše názory na život v našem městě a na to, jak by mohl být zlepšen, budou pro naši práci velmi užitečné, neboť spokojený občan je pro nás tou největší odměnou. Předem děkujeme za Vaši ochotu zúčastnit se tohoto, pro město Moravská Třebová důležitého, projektu.

Projekt "Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení metody kvality CAF" je spolufinancován z Evropského sociálního fondu EU.

Logo 20OPZ 20barevnéVytvořeno 4.1.2018 12:56:00 | přečteno 2024x | horackova.pavlina