Půjčky z fondu rozvoje bydlení nově v roce 2008

Město Moravská Třebová od roku 1997 poskytovalo půjčky z fondu rozvoje bydlení majitelům domů a bytů na území města. Podstatným zdrojem finančních prostředků byla návratná půjčka od státu, kterou je třeba splatit v tomto období. Tím se zásadně změnily podmínky pro další práci s fondem a po deseti letech tedy bylo potřebné rozhodnout, jak bude město dále postupovat. Na prosincovém zasedání zastupitelstva města volení zástupci rozhodli, že fond rozvoje bydlení bude k poskytování půjček zachován i pro další období. Byla schválena směrnice města Moravská Třebová č.11/2007, kterou se stanoví pravidla čerpání finančních prostředků z tohoto fondu. Další informace mohou zájemci obdržet na občanském informačním centru v budově úřadu na Olomoucké ulici a u vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka tamtéž. Stanovit podmínky výběrového řízení je v kompetenci rady města. Novou směrnici najdete v příloze.

Vytvořeno 14.12.2007 11:54:36 | přečteno 357x | ernest