Recyklací elektrospotřebičů prospíváme životnímu prostředí

Díky environmentálnímu vyúčtování známe objem elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody, který jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystému Země.

Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Moravské Třebové v loňském roce vytřídili 903 televizí, 312 monitorů a 7 427,88 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 365,63 MWh elektřiny, 16 354,21 litrů ropy, 1 640,22 m3 vody a 15,41 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 82,87 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 321,77 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Vytvořeno 5.6.2015 7:30:45 | přečteno 396x | ernest