Ředitelé se domlouvají na společném postupu propojení obou nemocnic

Zkvalitnění poskytované zdravotní péče v regionu s možností dalšího rozvoje svitavské i litomyšlské nemocnice, to je záměrem jejich budoucího propojení do jednotného celku. Nové vedení Pardubického kraje oběma ředitelům doporučilo dohodnout se na spolupráci a připravit pro toto propojení podklady.

Od poloviny března se už uskutečňují společná jednání. Ředitelé, MUDr. Pavel Havíř a MUDr. Libor Vylíčil, došli k dohodě o tom, že pro splnění záměru vytvoří týmy odborníků společné pro obě nemocnice, které se již scházejí. Výsledkem práce týmů budou rozbory činnosti obou lůžkových zdravotnických zařízení, personálního a přístrojového vybavení základních oborů a obslužných provozů. Koordinační výbor, jehož členy jsou vrcholní představitelé obou nemocnic, vytvořil šest pracovních skupin pro následující oblasti:

  • administrativní a podpůrné činnosti,
  • léčebnou péči,
  • ošetřovatelskou péči,
  • informační technologie,
  • komunikační strategii,
  • daňové a právní záležitosti.

Koordinátorem projektu je Ing. Jan Kosla.

Při analýzách procesu propojování obou nemocnic považují aktéři za zásadní respektovat a dodržet následující podmínky:

  • Proces propojení nemůže znamenat existenční ohrožení jedné z nemocnic ve smyslu dalšího rozvoje poskytování akutní lůžkové péče.
  • Proces propojení musí garantovat všem občanům spádového území minimálně stejnou kvalitu a rozsah poskytované zdravotní péče (s předpokladem dalšího rozvoje a zkvalitnění nabídky a služeb).
  • Proces propojení předpokládá ekonomicky efektivnější poskytování péče. Finanční benefity budou využity především ve prospěch klientů a také zaměstnanců obou nemocnic.
  • Proces propojení bude kontinuální a neohrozí pracovní místa stávajících zaměstnanců obou nemocnic.

Na základě těchto analýz budou hejtmanovi Pardubického kraje navržena variantní řešení možné vzájemné spolupráce či sloučení. Návrhy variant by měly být dokončeny a prezentovány do 1. 7. 2009.

Ing. Adrián Nemšovský,
Mgr. Zdenka Celá

Vytvořeno 7.4.2009 9:27:36 | přečteno 392x | ernest