Redukce svozu odpadu je krok dopředu

informace o místním poplatku za odpad 2018
Díky zavedení systému MESOH jsme se zařadili mezi první města, která se zaměřují na efektivní nakládání s odpady. Postupem času se ukazuje, že díky třídění papíru a plastů zůstává v popelnicích méně odpadu, mnoho nádob se často vyváží poloprázdných. Od 1. ledna 2019 proto přistupujeme k redukci svozu komunálního odpadu, který bude probíhat 1x měsíčně.
Změna se netýká vývozu kontejnerů ze sídlišť a od bytových domů, kde frekvence vývozů zůstává stejná jako doposud. S plnou vážností vnímáme podněty a obavy občanů z přicházející změny oproti roku 2018. Dopady redukce svozu odpadu proto v období leden – březen 2019 podrobíme důkladnému vyhodnocení. Na základě jeho výsledků budou občané informováni, zda ponecháme redukovaný počet svozů, nebo že se alespoň na období letních měsíců vrátíme k původnímu modelu svozu, abychom eliminovali obavy veřejnosti ze zapáchajících nádob.

Zápach z popelnic způsobuje bioodpad

Podle celorepublikových průzkumů tvoří 70 % odpadu v nádobách tzv. biologicky rozložitelný odpad, který do nich nepatří a jehož postupný rozklad způsobuje nepříjemný zápach. Pro ukládání bioodpadu mohou občané zdarma využít kompostéry, které jsou stále k dispozici. Máte-li zájem o kompostér, obraťte se na technické služby, nebo odbor majetku města. Snížení objemu bioodpadu v popelnicích vede ke snížení celkového objemu komunálního odpadu. To umožňuje redukci svozů a s tím spojenou úsporu nákladů na manipulaci a likvidaci odpadu. Musíme se totiž připravit na dobu (dle zákona rok 2024), odkdy je plánován zákaz ukládání odpadu na skládkách. Jediný povolený způsob likvidace bude jen přes spalovny, což značně zvýší výslednou cenu za odstranění odpadu. Proto čím méně vyprodukujeme netříděného komunálního odpadu, tím méně v budoucnu zaplatíme.

Jak správně reagovat na změnu svozu?

Kdo správně třídí, nebude mít problém. K separaci odpadu navíc motivuje systém MESOH. Občané, kteří se do něj doposud nezapojili, nemohou čerpat slevy z poplatku za komunální odpad. Průměrně se tato sleva pohybuje kolem 215 Kč. Maximum je hranice 70 % ze stanoveného poplatku (v takovém případě poplatník za komunální odpad zaplatí pouze 180 Kč z celkových 600 Kč). Samozřejmě mohou nastat výjimečné situace, kdy klasická popelnice nebude stačit (vícečetné domácnosti, péče o staré lidi s nutností využití jednorázových plen a podobně). V těchto případech se všem omlouváme za způsobené komplikace. S žádostí o pomoc s řešením těchto i jiných vzniklých komplikací se můžete obrátit přímo na technické služby. Řešením může být také pořízení další popelnice (nebo popelnice s větším objemem). Rovněž je možné přistavit ke svozu modré pytle s logem technických služeb, nebo jakékoliv pytle s přiděleným čárovým kódem. Rádi bychom připomněli, že v místním poplatku za komunální odpad je zahrnut nejen samotný odvoz popelnic, ale také provoz sběrového dvora, svoz biokontejnerů, separovaného odpadu a mimořádné svozy odpadu.

Václav Dokoupil, mluvčí města

Vytvořeno 9.1.2019 15:49:26 | přečteno 2413x | v.dokoupil