Rekonstrukce ulice Zámecké odstartuje v dubnu

Investiční akce Rekonstrukce přístupové cesty k zámku Moravská Třebová je po obtížných přípravách týkající se vyřizování žádosti o dotace z fondu Evropské Unie Phare 2003 v plném proudu. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, se kterým bude smlouva uzavřena v polovině dubna. Časový harmonogram celé stavby je omezen podmínkami dotačního titulu a je nastaven na 4 měsíce. Náročná rekonstrukce bude zahrnovat vybudování jednotné hloubkové kanalizace s napojením stávajících kanalizačních přípojek a dešťových střešních svodů, bude položen nový vodovodní řád s přípojkami a v konečné fázi nový povrch z žulových kostek. Vzhledem ke stísněným podmínkám ulice Zámecké bude nutné provádět rovněž přeložky NTL plynovodu, El. vedení a sítí Českého Telecomu. Celá stavba je díky obtížnosti stavebních prací a časovému harmonogramu hodnocena jako velmi náročná a vyžádá si investici za zhruba 14 milionů (konečná cena vzejde z výběrového řízení).

Vytvořeno 28.2.2006 14:51:11 | přečteno 326x | ernest