Roste počet občanů zapojených do motivačního systému MESOH

eso2

Obyvatelé města Moravská Třebová se rychle seznámili s fungováním motivačního evidenčního systému odpadového hospodářství (zkráceně MESOH). Vyplývá to z vyhodnocení situace v oblasti třídění odpadů, které si vedení města nechalo zpracovat provozovatelem celého systému. V  Česku je do systému přihlášeno celkem 82 obcí. Ve srovnání s nimi je míra zapojení občanů v Moravské Třebové na dobré úrovni. „Obyvatelé předcházejí neefektivnímu svozu poloprázdných popelnic tím, že odpadové nádoby připravují k výsypu poctivě až ve chvíli, kdy jsou zcela naplněné. Díky tomu můžeme zhruba po půl roce provést první optimalizaci svozu,“ uvedla Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.

Dne 30. září 2017 byl konec tzv. vyhodnocovacího období. K tomuto datu se do motivačního systému zapojilo celkem 1 536 z celkového počtu 2 754 domácností ve městě, přičemž systém vyhodnocuje pouze ty domácnosti, ve kterých vniká nějaký odpad. „To znamená, že se již do systému zapojilo více než 55 % domácností, což je obdivuhodné vzhledem ke krátkému času, kdy celý systém funguje. Celkem bylo uděleno 37 424 EKO bodů. Zastupitelstvo schválilo slevu 10 Kč za každý získaný EKO bod. Nejlepší domácnost získala 38,23 EKO bodu na osobu,“ uvedla Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství.

Odbor majetku a komunálního hospodářství navíc nabízí pomoc občanům, kterým se z jakýchkoliv důvodů nedaří přihlásit do systému pro třídění komunálního odpadu z domácností. „K tomu je nutné si s sebou přinést přihlašovací údaje a čísla čárových kódů ze společných kontejnerů na tříděný odpad (žlutý a modrý). Bez těchto dvou základních údajů nebude možné zavedení do systému provést. Rádi bychom zároveň vyzvali občany, aby vyplnili odpadový dotazník neboli závazek k efektivnímu využívání popelnic a snižování produkce odpadů,“ uzavřela Viera Mazalová.
Vytvořeno 22.3.2018 15:59:16 | přečteno 502x | v.dokoupil