Rozpočet očima starosty

Rozpočet města na rok 2010 je stanoven jako vyrovnaný v celkové hodnotě cca 278 mil. Kč.

Co se týče daňových příjmů je počítáno s tím, že finanční a ekonomická krize bude jen velice pozvolna doznívat a tedy daňové výnosy ze státního rozpočtu v této kapitole jsou nastaveny na necelých 85 mil. Kč, tedy jen o necelé procento více, než byla skutečnost v roce 2009.

Příjem ze správních poplatků je ve schváleném rozpočtu na rok 2010 ovlivněn novelami zákona o odpadech a živnostenského zákona, kdy dochází k výrazném snížení příjmu z poplatků na odboru živnostenském a odboru dopravy. Dále dochází k poklesu příjmu z poplatku za výherní hrací přístroje z důvodu přechodu na elektronické terminály, jejichž odvod je příjmem státního rozpočtu a ne rozpočtu města.

Je velice důležité, že v oblasti běžných provozních výdajů letos město ve schváleném rozpočtu, stejně tak jako i v roce 2009, reaguje na snížení příjmu z daní. Provozní výdaje zůstávají takové jako v roce 2009, tedy v podstatě beze změn, a to nejen přímo na městském úřadě, ale i u příspěvkových organizací. Změnou organizačního řádu městského úřadu došlo ke snížení počtu zaměstnanců na městském úřadě. Moravská Třebová patřila vždy k městům, kde se nejvíce šetřilo a tak tomu je i nadále.

Občany města však nejvíce zajímá to, co plánujeme v letošním roce ve městě opravit nebo vybudovat nového. Z plánovaných investičních akcí, které jsou v rozpočtu uvedeny v celkové hodnotě cca 35 mil. Kč z vlastních městských zdrojů, je největší akcí Infrastruktura pro sport a volný čas – I. etapa, neboli dokončení zimního stadionu v hodnotě cca 16,5 mil. Kč. Významnou část financí však zde i u jiných akcí čerpáme ze státních fondů a dotací evropské unie. O tom jakým tempem stavba pokračuje, se můžete již nyní přesvědčit i osobně.

Ještě dále je realizace dalšího projektu z programu Evropské unie a sice Hřebečské důlní stezky. Tato akce by měla po svém dokončení dále zvýšit atraktivitu města a okolí. Málo z nás si totiž uvědomuje, v jaké krásné kotlině se Moravská Třebová nachází a jak zajímavé a geologicky bohaté je naše okolí.

Teprve po ukončení výběrového řízení je, určitě finančně nejnáročnější investiční akce v rámci dotačních titulů EU, odkanalizování místních částí Udánky, Sušice a Boršov a rekonstrukce čističky odpadních vod. V druhém pololetí roku 2010 budeme znát výslednou cenu této největší akce v posledních letech a budeme moci naplánovat případnou úpravu rozpočtu a pravděpodobně schválení přijetí investičního úvěru od finančního ústavu ve výběrovém řízení.

Obyvatelé sídliště na ulici Jiráskové se mohou těšit na další etapu regenerace panelového sídliště. I když dotace není na ministerstvu pro místní rozvoj smluvně potvrzena, věřím, že i zde budeme úspěšní. V rámci této etapy by mělo vzniknout i nové už dlouho požadované parkoviště. Z městského rozpočtu máme na tuto akci vyhrazeno 4 mil. Kč.

Dalším významným projektem, tentokrát z programu ROP Evropské unie, by měla být tzv. Cesta od renesance k baroku. V případě schválení projektu bychom měli dokončit zámecké nádvoří, vybudovat nové zámecké zahrady a opravit řadu památek směrem na Křížový vrch a Kalvárii. Je však možné, že i při přiznání dotace bude tato akce zahájena ke konci letošního roku a dokončení se dočkáme až v roce příštím. Jsem osobně moc rád, že po mnoha letech odkladů se dostalo i na rekonstrukce zadních traktů v historickém jádru města. Letos nám zbývá poslední za ulicí Cihlářovou směrem k ulici Hvězdní. Tato oprava bude plně hrazena z rozpočtu města v plánované výši skoro 3 mil. Kč.

Na rozdíl od let předcházejících, zejména toho loňského, je trochu snížen rozpočet na opravu chodníků a komunikací. Není to však vůbec z důvodu, že bychom neměli ve vedení města velký zájem v tomto pokračovat stejným tempem jako dříve. Důvodem je plánovaná oprava kanalizační sítě. Tak tomu je například v Sušicích, na ulici Jevíčské i jinde. Bylo by zbytečné opravit nebo vybudovat nový chodník a poté jej opět kvůli kanalizaci rozebrat.

Při přípravě tohoto mého příspěvku do nového čísla zpravodaje jsem se podíval na příspěvek rok starý, který se také týkal rozpočtu, ale na rok minulý, tedy 2009. Všechny v něm uvedené investiční akce se nám podařilo skutečně realizovat. Kdyby tomu bylo tak i letos, budeme určitě spokojeni.

PřílohaVelikost
ikona souborurozpocet 201064.5 KB
Vytvořeno 23.3.2010 15:50:34 | přečteno 359x | ernest