Rozvojové dokumenty Městského úřadu Moravská Třebová

S cílem neustále zkvalitňovat svoji práci a kvalitu poskytovaných služeb zpracovalo vedení městského úřadu čtyři důležité rozvojové dokumenty pro další činnost městského úřadu. Dokumenty byly následně schváleny radou města.

  1. Poslání a vize Městského úřadu Moravská Třebová

Charakterizuje poslání městského úřadu a především stanovuje vizi, jakým úřadem chceme být.

  1. Politika bezpečnosti informací Městského úřadu Moravská Třebová

Definuje základní strategii a zásady týkající se bezpečnosti městského úřadu. Určuje základní bezpečnostní pravidla pro provoz, používání a údržbu informací a informačních prostředků s cílem zajistit požadovanou úroveň ochrany informací v souladu s jejich významem.

  1. Strategické cíle Městského úřadu Moravská Třebová na období 2009 – 2015

Rozpracovává vizi městského úřadu a určuje, jakým způsobem stanovené vize dosáhneme. Na základě strategických cílů budou uloženy konkrétní úkoly konkrétním zaměstnancům s konkrétními termíny, které by měly zabezpečit jejich průběžné plnění.

Výše uvedené dokumenty jsou k dispozici na portále města Moravská Třebová www.moravskatrebova.cz ve složce Radnice/Dokumenty. Dokumenty budou průběžně vyhodnocovány a aktualizovány. Rádi přivítáme jakékoliv připomínky a náměty, které lze zasílat na e-mailovou adresu tajemníka městského úřadu szemanek@mtrebova.cz.

Stanislav Zemánek, tajemník Městského úřadu Moravská Třebová

Vytvořeno 24.7.2009 10:16:08 | přečteno 346x | ernest