Rychlostní komunikace R 35

Součástí platného územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje je také navrhovaná trasa rychlostní komunikace R 35 v tzv. jižní stopě. V současné době probíhá výstavba úseku Sedlice - Opatovice , který navazuje na dálnici D11 a přivádí tranzitní dopravu od západu na okružní křižovatku budovanou v blízkosti opatovické elektrárny. Tato křižovatka rozděluje dopravu na sever (Hr. Králové) a jih (Pardubice, Chrudim). Stavbu realizuje SKANSKA-DS s termínem dokončení 06/2010. Návazně na tuto stavbu probíhá intenzivní příprava rozšíření stávajících přivaděčů do obou krajských měst na čtyřpruhové. Souběžně probíhá intenzivní projektová příprava navazujících úseků Opatovice - Časy , Časy - Ostrov a Ostrov - Zámrsk , kde je trasa již stabilizována a není předpoklad, že by mohla být ještě měněna. Časový odhad samotné přípravy těchto staveb je cca 3-4 roky. Krajské zastupitelstvo bude pravděpodobně ještě koncem tohoto roku seznámeno s výsledky multikriteriální analýzy variantního vedení trasy R 35 v úseku Zámrsk - Staré Město , kterou v současné době zpracovává firma SUDOP. Pokud by výsledek této analýzy přesvědčil většinu o tom, že existuje výhodnější trasa než jižní, bude přistoupeno k projednávání změny v územním plánu (časový odhad cca 3 roky). Z uvedeného plyne, že jakákoliv další výstavba silnice R35 od Zámrsku směrem na Mohelnici nezapočne dříve než v r. 2011 (při bezkonfliktním projednávání a výkupu pozemků). V současné době probíhá stavba obchvatu Holic na silnici I/35 s termínem dokončení 10/2008. V dubnu 2008 začne výstavba obchvatu Opatova na I/43 s termínem dokončení 05/2010. V nejbližším výhledu (zahájení cca 2010) je obchvat I/35 Vysokého Mýta a přeložka I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov .Není tedy pravdou, že by výstavba R 35 byla jakkoliv zastavena či zmrazena , jak uvedla nesprávně některá média. Pravdou je pouze to, že současný stav naší legislativy v oblasti liniových staveb veřejného významu je natolik tristní, že nedovoluje postupovat rychleji při přípravě staveb, ať už se týká projednávání vlivu na životní prostředí či majetkoprávní přípravy. Staví se prostě jen to, co je ke stavbě připraveno. A tím rozhodně silnice R 35 v celé své trase není.V neposlední řadě nedokáže investor v prostředí současné legislativy účinně čelit snahám ekologistů (pozn. - nikoli ekologů ) ve zcela účelovém blokování výstavby jakýchkoliv dopravních staveb. A ti se na R 35 soustředí více než důsledně... Ing. Josef Jílek, předseda výboru pro dopravu Zastupitelstva Pardubického kraje

Vytvořeno 5.10.2007 9:43:08 | přečteno 559x | ernest