S velitelem vojenské školy se rozloučili na radnici města

Starosta města Josef Ošťádal společně s místostarosty Milošem Izákem a Václavem Mačátem poděkovali veliteli Vojenské střední a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany plk. Ing. Jiřímu Kopečnému za čtyřleté působení ve funkci.

„Pro naše město je velikou ctí, že se zde nachází dnes již jediná vojenská střední škola naší země. Je důležitým článkem v systému vzdělávání našeho státu, protože tento typ školy vychovává vojáky dlouhodobé vojenské kariéry. I svým čestným názvem Škola Československé obce Legionářské odkazuje na tradici, která je hodna nejen připomínání, ale i rozvíjení idejí těch, kteří bojovali pro náš blahobyt,“ řekl starosta Josef Ošťádal.

Vedení školy je veliká zodpovědnost, vyžaduje kázeň a rozhodnost vojáka a moudrost učitele. Zcela nepochybně se jako velitel školy musel mnohokrát o vnitřní kázeň opřít. Moudrost je dar vyrůstající z úcty ke každému, zvláště pak mladému rozvíjejícímu se člověku. Známe z vlastní zkušenosti, že na dobré učitele se nezapomíná. Dobrý učitel je právě člověk, který má v úctě žáky, které učí, jaké životní cíle jsou ty nejlepší a jak k nim dospět, byť to stojí mnoho úsilí.

„Vážený pane plukovníku, dovolte abychom Vám jménem města Moravská Třebová vyjádřili naše uznání a poděkování za velmi dobrou spolupráci a vstřícnost, kterou jste prosazoval a projevoval po dobru Vašeho působení ve funkci velitele,“ dodal na závěr místostarosta města Miloš Izák.

Vytvořeno 24.9.2009 12:58:40 | přečteno 424x | ernest