Šedesát milionů dají do rozvojových projektů města

Radní v Moravské Třebové si stanovili do nejbližšího období tři priority. Investují přes šedesát milionů korun do výstavby východní tribuny zimního stadionu, důlních hřebečských stezek a do zatraktivnění zámku a zámeckých zahrad.

Peníze na financování těchto rozvojových projektů města chtějí získat z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Největším a prioritním projektem města Moravské Třebové, jehož realizace by měla být zahájena na podzim letošního roku, je výstavba východní tribuny zimního stadionu se sociálním zázemím a službami (rychlé občerstvení), zázemím pro sportovce (lední hokej, kulturistika). „Účelem je zvýšit kapacitu, komfort a atraktivitu zimního stadionu, zlepšit provozní podmínky a zajistit dostatečný počet šaten se sociálním a relaxačním zázemím pro sportovce,“ uvedl místostarosta města Václav Mačát. Rozpočet tohoto projektu je cca 35 mil. Kč, na který vedení města žádá z dotací z fondů EU.

Menší, co do objemu financí, ale velmi významný pro rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti Českomoravské pomezí je projekt Důlní stezky, na který je rovněž připravena žádost o dotaci z fondů EU. „Je to velmi zajímavý záměr, který přiláká turisty do regionu a zviditelní město. Je velmi reálné, že se nám tento nápad podaří uvést do života ještě letos. Pardubický kraj zařadil náš projekt mezi své priority pro oblast Českomoravského pomezí. Hlavním důvodem je i to, že nebude příliš nákladný. Žádost o přibližně devět milionů korun z evropských peněz budeme podávat do konce března,“ říká Mačát. Součástí projektové dokumentace je i příprava nové expozice geologie, která se bude nacházet v gotickém sklepení moravskotřebovského zámku, který bude sloužit také jako výchozí bod naučné stezky.

A do třetice zatraktivnění zámku a zámeckých zahrad. Od této akce si vedení města slibuje zvýšení atraktivity zámku a jeho návštěvnosti, vytvoření relaxační a klidové zóny v centru města. „Zrekonstruovaný systém zahrad bude mít charakter veřejně přístupných parků a přístupových komunikací k provozům v zámeckých budovách. Spojí zahrady s nádvořím a hlavně zatraktivnění město pro turisty,“ sdělil starosta města Josef Ošťádal. Jde především o dobudování a napojení technické infrastruktury zámeckého nádvoří a zahrad, parkové úpravy (ozelenění, mobiliář), parkové dlážděné komunikace, renovace a rekonstrukce hradebních zdí. Pro hendikepované bude vybudován bezbariérový přístup do zámku. Práce budou zahájeny v lednu 2009 a ukončeny v listopadu 2011. Celkové náklady jsou ve výši 20 milionů korun.

Vytvořeno 12.3.2008 12:16:26 | přečteno 372x | ernest