Senioři pod novou střechou a další plány oprav

SSbudovaA

První etapa rekonstrukce střechy na budově A domova pro seniory by měla být realizována do konce letošního listopadu.

Jedná se o pavilon, ve kterém je celkem 99 lůžek, nicméně pracemi je podle ředitele Sociálních služeb Milana Janouška dotčena pouze malá část klientů. Na objektu podle jeho informací dochází k překládce dosud nevhodně umístěných tašek a k jejich doplnění, součástí prací je také instalace ochranných fólií proti vlhkosti a úprava nevhodného umístění střešních oken. Akce vyjde na 659,850,74. Kč dle uzavřené smlouvy a financují ji Sociální služby města Moravská Třebová ze svých provozních prostředků. Dokončení je plánováno kolem 21. 11. 2016. Na vedlejší budově penzionu a domu zvláštního určení souběžně provádějí opravu střechy Technické služby (foto v příloze).

Ve spolupráci s městem hodlají Sociální služby města realizovat v dalších letech na budovách domova další práce: v příštím roce pokračování opravy střechy a zahájení rekonstrukce prvního z objektů (Svitavská 14), výhledově plánované na červen 2017, či zahájení rekonstrukce druhého objektu (budova D domova pro seniory) s výhledem na jaro 2018, oboje z prostředků dotace MPSV za spoluúčasti města Moravská Třebová.

ikona souboruSSbudovaB

Vytvořeno 9.11.2016 16:13:38 | přečteno 674x | dagmar.zouharova