Seznamy zakázek města jsou na webu

náměstí malé_1.JPG

S cílem zvýšit informovanost občanské a podnikatelské veřejnosti o veřejných zakázkách města a jeho organizací zveřejňuje nově Moravská Třebová jejich podrobnější specifikace na webu.

Na adrese: https://www.moravskatrebova.cz/…ejne-zakazky najdou zájemci podrobnosti rozčleněné dle charakteru zakázky.

U všech veřejných zakázek v hodnotách nad 200 tis. Kč bez DPH u dodávek a služeb a nad 300 tis. Kč bez DPH u stavebních prací je zveřejňováno:

Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Výzva k podání nabídky)

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouva s dodavatelem

U veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotách 50 – 200 tis. Kč bez DPH u dodávek a služeb a 50 – 300 tis. Kč bez DPH u stavebních prací jsou i nadále zveřejňovány Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Podrobnější informace k členění veřejných zakázek a přístup k jednotlivým výše uvedeným dokumentům je k dispozici na webu města na adrese https://www.moravskatrebova.cz/…ejne-zakazky

Vytvořeno 27.2.2015 19:52:01 | přečteno 444x | ernest