Sídliště Západní se dočká nového hřiště

Na konci února byla Ministerstvu pro místní rozvoj podána žádost o dotaci na V. etapu revitalizace sídliště Západní. Pokud město tuto dotaci získá, mohou se občané města těšit na mnoho změn k lepšímu. Jednou z nich je i výstavba víceúčelového hřiště.

Celá realizace bude zahájena přeložkami inženýrských sítí. Bude zvýšena kapacita parkovacích stání o 56 míst, budou opraveny povrchy chodníků, vybudována hřiště, zrekonstruováno veřejné osvětlení a provedeny sadové úpravy.

Revitalizace řeší vybudování malých dětských hřišť a rekonstrukci plochy sportovního hřiště. Na plochách třech hřišť budou osazeny dětské prvky jako houpačka, přehupovačka, houpací koník, lavičky a odpadkové koše. Plánováno je i zrekonstruování ploch původního prostředního antukového hřiště. Kryt tohoto hřiště je navržen s umělým povrchem (umělá tráva) o ploše 800 m2, bude oploceno novým oplocením a opravena tenisová stěna.

Celkové předpokládané náklady na V. etapu revitalizace sídliště Západní činí 7 200 000 Kč včetně DPH. Město žádá o dotaci ve výši 4 000 000 Kč. V případě poskytnutí dotace započne revitalizace v červnu tohoto roku s předpokládaným ukončením v listopadu roku 2011.

Vytvořeno 25.2.2011 10:26:10 | přečteno 393x | ernest