Silnice v Boršově se začne opravovat od nynějška

Boršov silnice

V pondělí 10. 4. 2017 v 10:00 se v místě stavby uskuteční předání a převzetí staveniště na akci “Oprava silnice III/36826 Boršov”. Občany čeká několik týdnů omezení silničního provozu.


Dlouho očekávaná celková rekonstrukce silnice III/36826 v Boršově začne 10. dubna 2017. Bude zahájena od čísla popisného 86 a její trasa bude končit číslem popisným 182, což je boršovská bytovka. Zhotovitel prací je firma Strabag, investorem Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Město upozorňuje občany, že vzhledem k použité technologii bude značně ztížen průjezd Boršovem a v některých dnech nebude možno se dostat s vozidly k nemovitostem a bude znemožněno parkování firemních nákladních vozidel na odstavných plochách v uvedeném úseku. O těchto omezeních budou občané včas informováni zástupci stavby, prostřednictvím webových stránek města a  rozhlasem.

Předpoklad dokončení všech prací je 10. 6. 2017.


Vytvořeno 10.4.2017 8:33:21 | přečteno 1005x | dagmar.zouharova