Sledujte nová pravidla pro pohyb psů ve městě

MP1
Od 1. října začne platit nová Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová (dále jen OZV) č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě.
Největší změny, které tato vyhláška přináší, se týkají pohybu psů v areálech zámku a Knížecí louky. V těchto areálech je umožněn pohyb psů pouze na vodítku a v částech primárně určených pro relaxaci občanů jsou vymezeny travnaté plochy, kam je přístup se psy zakázán úplně. V areálu zámku se jedná o travnaté plochy nádvoří a zámeckých zahrad. Na Knížecí louce jde o plochu hřiště a piknikové louky. Dále se v této OZV zakazuje vodit nebo přenášet psy na dětská hřiště, pískoviště a sportoviště. Mimo výše zmíněného je ještě upraven pohyb psů ve vybraných ulicích a veřejných prostranstvích, kde je umožněn pohyb psů pouze na vodítku. Výčet těchto ulic je uveden v příloze nové OZV. Vedení psa na vodítku je v této OZV vymezeno tak, že pes musí být veden na vodítku u nohy fyzické osoby tak, aby se při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat nemohl s nimi dostat do kontaktu. Tato nová OZV také přináší majitelům psů povinnost, aby každý pes starší 3 měsíců byl na veřejném prostranství označen evidenční známkou, kterou vlastník psa obdržel při přihlášení psa na městském úřadě. Celé znění nové OZV, včetně příloh je umístěno na webových stránkách města.
MP2
Radovan Zobač, velitel městské policie
Vytvořeno 26.9.2018 13:45:38 | přečteno 1338x | v.dokoupil