Sociální služby města Moravská Třebová na špičce v Pardubickém kraji

V Sociálních službách města Moravská Třebová proběhla zákonem nařízená inspekce v poskytování sociálních služeb, zaměřená na sociální službu domova pro seniory (dříve domov důchodců).

Mimo vlastní ekonomiky se inspekce týkala veškeré další činnosti domova, úrovní péče počínaje, přes personální a kvalifikační záležitosti, po bezpečnostní opatření a prezentaci zařízení na veřejnosti konče. Celkem bylo kontrolováno 15 standardů péče ze všech oblastí činnosti zařízení. Zařízení, které vyhověly všem požadavkům inspekce hned v prvním kole lze v republice spočítat doslova na prstech jedné ruky. V Pardubickém kraji se to dosud nepovedlo žádnému zařízení.

„I když ani našemu zařízení se nepodařilo projít inspekcí hned v prvním kole, lze výsledky inspekce považovat za úspěšné. Ze 144 možných kvalifikačních bodů jsme získali 121. Tím jsme se dostali na špičku hodnocených zařízení v Pardubickém kraji a na velmi slušnou celostátní úroveň dosud hodnocených poskytovatelů sociálních služeb. Celostátní průměr je 90 bodů,“ řekl ředitel Sociálních služeb města Moravská Třebová Emil Maléř a dodal: „Uvedenému hodnocení přihlíží také okolnosti, že výsledky byly dosažené v zařízení s kapacitou 200 lůžek, což je u takovýchto zařízení s velkou lůžkovou kapacitou zatím málo obvyklé.“

Kriteria, která byla inspekcí hodnocena ne jako plně vyhovující (zcela nevyhovující nebylo hodnoceno žádné kriterium), náleží do procesu individuálního plánování sociální péče klienta. O smysluplnosti této oblasti se vede celostátně dlouhodobá ostrá polemika, jak v odborných kruzích, tak i mezi jednotlivými politickými skupinami.

„Inspekcí vytýkaným nedostatkům však plně rozumíme a je v našich silách je v uvedeném půlročním termínu zcela odstranit. Věřím, že následná inspekční kontrola již bude pro nás 100% úspěšná,“ sdělil Maléř. Podle slov ředitele Emila Maléře probíhala kontrola pod vedením pracovníka KÚ Pardubice Mgr. Miloše Sládka zcela korektně, zasvěceně, s možnou dávkou vstřícnosti a porozumění pro specifické podmínky třebovského zařízení. „Tím rozptýlila do budoucnosti i naše obavy jakési její předjatosti a hrůznosti, jak často byla líčena i v tisku,“ dodal Maléř.

Vedení moravskotřebovského domova pro seniory prokázalo, že konkrétní změny a reformy sociálních služeb se v našem zařízení neomezují jen na rekonstrukci budov a nákup moderních technických pomůcek, ale že jsou správným směrem nastartovány i změny v přístupech ke klientovi a k humanizaci poskytované péče.

Vytvořeno 3.11.2008 12:15:22 | přečteno 660x | ernest