Sociální služby upravují pravidla návštěv klientů

soc sluzby

Sociální služby města Moravská Třebová upravují režim návštěv klientů pobytových služeb, tj. v tj. domově pro seniory, domově se zvláštním režimem a odlehčovací službě. Návštěvy jsou možné pouze s negativním výsledkem antigenního testu na covid-19 ve dnech pondělí až neděle od 13:30 do 16:00 hodin po předchozím telefonickém objednání.

Chápeme, že po dlouhém odloučení budete chtít využít možnosti návštěvy v co největší míře, proto prosíme všechny osoby blízké našich klientů, buďte rozumní a ohleduplní, mějte na vědomí, že stále hrozí riziko zavlečení nákazy do našich pobytových služeb. I nadále můžete využívat video komunikace. Děkujeme, že dodržujete pravidla návštěv

Pravidla návštěv:

Vstup a výstup do budovy

Umožněn pouze hlavním vchodem (přístup ze Svitavské ulice). V případě návštěvy využije návštěvník zvonku u hlavních dveří, budova je nadále uzamčena.

Předchozí telefonické objednání

Návštěvy jsou umožněny pouze po předchozím telefonickém objednání na recepci sociálních služeb na telefonním čísle: 461 318 252 nebo 731 151 804 ve dnech pondělí až neděle v čase 13:30 – 16:00 hodin. Návštěva je umožněna pouze za podmínky, že maximální počet návštěvníků u klienta je omezen na dvě osoby v jednom dni.

Návštěva je dále umožněna pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:

 • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad;
 • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo;
 • v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;
Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének), a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele. V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Měření teploty

Pracovníci recepce změří při vstupu návštěvníkům tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem, návštěvník má za povinnost vyplnit čestné prohlášení ohledně symptomů COVID-19 (kašel, obtíže dýchání, bolesti svalů, únava apod.). V případě naměřené tělesné teploty 37°C  a vyšší nebo jiných příznaků, je pracovník recepce oprávněn návštěvu zakázat.

Další povinnosti návštěv

 • řádně si desinfikovat ruce při příchodu do budovy a odchodu z budovy
 • používat po dobu návštěvy respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • doložit doklad o očkování, vyšetření resp. prodělaném onemocnění
 • podstoupit měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem
 • vyplnit čestné prohlášení, za nezletilou osobu toto prohlášení vyplní její doprovod
 • dodržovat bezpečné odstupy 2 metrů mezi osobami, umožňují-li to vnitřní prostory
 • zdržovat se pouze na místě stanoveném pro návštěvu, čímž se rozumí pokoj klienta nebo venkovní areál Sociálních služeb, umožňuje-li to počasí využívat vnější prostory – zahradu, altán
 • dbát pokynů personálu
 • dodržovat určené časy návštěv
 • při odchodu v případě nepřítomnosti pracovníka recepce vyčkat jeho příchodu 
Vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 provádějí odběrová místa. Informace lze získat rovněž u vašeho praktického lékaře.

Milan Janoušek, ředitel sociálních služeb
Vytvořeno 3.12.2020 14:35:47 - aktualizováno 23.3.2021 10:14:10 | přečteno 984x | v.dokoupil