Sociální systém v ČR je více chráněn

Dne 27. února 2006 vešla v účinnost novela zákona o sociálním zabezpečení, která mění podmínky nároku na dávky sociální péče pro občany členských států EU a zároveň více chrání sociální systém České republiky.Česká republika je už téměř dva roky členem Evropské unie. Pokud občané EU v České republice legálně pracují, mají v zásadě stejná práva jako občané ČR, a mohou také pobírat sociální dávky. Občané členských států, kteří v ČR nepracují, mají nárok na dávky sociální péče až po 3 měsících pobytu na území ČR. Pokud tito lidé v ČR nepracují a pouze čerpají sociální dávky, mohou za určitých podmínek představovat neodůvodnitelnou zátěž.Občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří se stanou neodůvodnitelnou zátěží pro český systém sociální péče, mohou české úřady zrušit povolení k přechodnému pobytu. Podle novely zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení je na pověřeném obecním úřadu, aby posoudil a rozhodl, zda člověk skutečně sociální systém zatěžuje. Rozhodnutí musí padnout na základě přesně stanoveného bodového ohodnocení.

Vytvořeno 13.3.2006 17:43:58 | přečteno 314x | ernest