Souhrnná informace ke kácení dřevin ve městě

srov po
Kácení dřevin na území města probíhá v období vegetačního klidu od 1. listopadu do 31. března. Cílem zásahů je vytvoření příjemného veřejného prostoru, který v budoucnu upravíme a doplníme novou výsadbou na základě připravovaného koncepčního návrhu řešení zeleně ve městě.
Technické služby na jaře 2019 realizují údržbu a zmlazení zeleně, při které jsou zároveň káceny staré, nemocné a nevhodně umístěné dřeviny. Při kácení ekologicky významných dřevin zpravidla bývá určena náhradní výsadba, tak aby zeleně ve městě neubývalo. Stromy na území města jsou včetně informace o jejich stáří a stavu evidovány v elektronickém pasportu zeleně. Kácení dřevin má svá pravidla a stromy rostoucí mimo les je možné kácet pouze na základě povolení odboru životního prostředí (toto povolení není nutné např. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, keřové porosty o výměře do 40 m2 a ovocné stromy rostoucích v plochách zahrad).

Aktuálně probíhá/proběhlo kácení v těchto lokalitách:

Křížový vrch: Pozemky na Křížovém vrchu jsou tvořeny plochami zahrad a sadů. Postupem času zde vlivem zanedbané údržby vyrostly dřeviny, které pro tyto plochy nejsou vhodné (akáty, javory, břízy). Cílem kácení je uvolnit prostor a doplnit vhodnou výsadbou zahrad a sadů tak, aby se z místa stal příjemný a vyhledávaný odpočinkový areál. Takto upravené místo bude připraveno pro další využití na základě připravovaného generelu zeleně. V průběhu března proběhne nad parkovištěm u smuteční síně kácení 8 stromů, které jsou vlivem havarijního stavu nebezpečné pro kolemjdoucí.

Udánský lesík: Jedná se o lesní pozemek města, kde aktuálně probíhá nahodilá těžba stromů napadených kůrovcem. Včasné zpracování nahodilé těžby je nutné, jinak hrozí pokuty od České inspekce životního prostředí. Za těžbu odpovídá odborný lesní hospodář.

Lokalita Jevíčská: V místě u mostu nad silnicí I/35 byla v průběhu času zanedbána údržba. Úpravy zeleně spočívají ve vykácení náletových a suchých dřevin společně s omlazením keřů. Takto upravené místo bude připraveno pro další využití na základě připravovaného generelu zeleně.

Silnice k Boršovu: U retenční nádrže proběhlo kácení nemocných dřevin, které se nacházejí na pozemku Pardubického kraje. Zásahy provádí Správa a údržba silnic Pardubického kraje na základě rozhodnutí odboru životního prostředí a odborného dendrologa.  

Sluneční: V minulých týdnech proběhlo kácení osmi vzrostlých smrků na základě vydaného povolení a připravovaného projektu revitalizace v okolí bytového domu a to na základě požadavku zde žijících občanů a rovněž z důvodu nevhodnosti umístění vzrostlých jehličnanů.

Václav Dokoupil, mluvčí města

Vytvořeno 7.3.2019 14:46:25 | přečteno 1126x | v.dokoupil