Speciální škola uspěla s projekty

Realizace dvou projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a Pardubickým krajem začala v prosinci 2008 ve Speciální základní škole, mateřské škole a praktické škole Moravská Třebová.

Projekt „Pomáháme“ je zaměřen na podporu pedagogické asistence u žáků s těžkým kombinovaným postižením a na tvorbu učebních textů v oboru příprava pokrmů pro žáky praktické školy dvouleté. Tyto učební texty se budou postupně skládat z učebnice, pracovních listů, psané kuchařky, kuchařky sestavené z obrazových znaků a multimediální kuchařky s videosekvencemi a s hlasovým výstupem pro nevidomé žáky. Tyto učební texty budou sloužit všem žákům praktických škol Pardubického kraje.

Projekt „Otevřená škola – naše cesta“ spočívá v ověřování výuky anglického jazyka a výtvarných činností u žáků druhého stupně základní školy praktické. Současně vzniknou učební a metodické texty pro výuku těchto předmětů. Ty budou sloužit i dalším žákům základních škol praktických Pardubického kraje. Další část tohoto projektu je určena žákům základních škol Moravskotřebovska. Ve speciální škole se díky tomuto projektu rozšířila dnes již osvědčená logopedická ambulance o pracoviště poskytující poradenství i konkrétní ambulantní činnost v oblasti náprav specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie…) a poruch chování. Zájemci o tuto službu se mohou o poskytovaných službách informovat v ředitelně školy či u školní psycholožky.

Oba projekty rovněž počítají s financováním moderního vybavení odborných učeben a dalším vzděláváním zapojených pedagogů školy. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořeno 6.1.2009 9:58:31 | přečteno 515x | ernest