Spokojenost se službami MěÚ je velká

14 Mesto Moravska Trebova

Výsledky průzkumů mezi občany jako podklad pro zlepšování kvality poskytovaných služeb městského úřadu se konají pravidelně a ten v nich vloni obstál více než dobře.Městský úřad Moravská Třebová provádí pravidelné sledování, jak se mu daří plnit jeho hlavní cíl, tedy zvyšování kvality služeb poskytovaných veřejnosti. Jedním ze způsobů, jak ověřovat úroveň naší práce, je zjišťování názorů našich klientů přímo na úřadě.

V roce 2016 byla provedena anketa spokojenosti občanů s prací úřadu dne 19. 12. 2016. Lidé byli při odchodu z úřadu požádáni o oznámkování spokojenosti se způsobem vyřízení své záležitosti. Hodnocení mohli provést známkami 1 (velmi spokojen) až 5 (velmi nespokojen). Dále se mohli vyjádřit ke konkrétním pracovníkům, uvést své náměty, kritiku, pochvaly. Osloveno bylo 131 odcházejících, ochotných odpovědět však bylo pouze 44 oslovených, zbývajících 87 odmítlo krátký dotazník vyplnit (možná nevhodně zvolený termín – předvánoční chvat ?).

Možnosti vyjádřit se ke konkrétním pracovníkům, případně uvést v dotazníků další podněty kritické, či pochvalné, žádný z odpovídajících nevyužil.

Výsledky průzkumů jsou významnými podklady pro zlepšování kvality poskytovaných služeb městského úřadu a budou v roce 2017 pokračovat .

Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu


V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výše uvedeného průzkumu:

Hodnocené odbory, pracoviště městského úřadu

Průměrná známka

Občanské informační centrum

1,15

Odbor dopravy

1,14

Odbor výstavby a územního plánování

1,00

Odbor životního prostředí

1,25

Odbor kancelář starosty a tajemníka – pracoviště ul. Olomoucká

1,00

Odbor kancelář starosty a tajemníka – sekretariát starosty

1,00

Tajemník

1,00

Odbor finanční

1,50

Odbor Obecní živnostenský úřad

1,16

Odbor majetku města a komunálního hospodářství

1,00

Odbor rozvoje města

1,00

Odbor vnitřních věcí, pracoviště nám. T.G.M.

1,11

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, matrika

0

Městský úřad celkem

1,14

 

Vytvořeno 3.1.2017 8:48:54 | přečteno 567x | dagmar.zouharova