Spouštíme kampaň pro ověření naší práce

Dobrý úřad2017

Barevné boxy se s květnem objevily v budovách městského úřadu. Veřejnost do nich může vhazovat své e-mailové kontakty, díky nimž poté vyjádří míru spokojenosti s prací odborů.

Městský úřad Moravská Třebová provádí pravidelné sledování toho, jak se mu daří plnit jeho hlavní strategický cíl, tedy zvyšování kvality služeb poskytovaných klientům úřadu. Do této aktivity se nyní můžete zapojit zcela novou formou: během jednání na úřadě vyzvedněte ze stojánku formulář, v němž vyplníte svou e-mailovou adresu a datum návštěvy. Vyplněný formulář vhodíte do boxu umístěného u východu z budov v Olomoucké ulici, či na náměstí TGM. Během následujících dní Vás e-mailem požádáme, abyste zhodnotili svou zkušenost s úřadem.

Mezi hlavní pravidla systému patří:

Hodnocení je anonymní (nikdo se nedozví, jak jste hodnotili a z jaké adresy). Systém neumožňuje úřadu sledovat, ze které e-mailové adresy hodnocení přišlo. Jakmile je Váš e-mail zadán do systému, je mu přiděleno číslo, proto není možné zjistit, kdo hodnotil, pokud vůbec hodnotil. Váš e-mail je k dispozici externí firmě pouze pro případ, že byste byli vylosováni a požádáni o adresu, kam Vám bude zaslána poukázka na nákup.

Do hodnocení jsou zařazena pouze vybraná oddělení a odbory, tzn., že nemusíte nutně najít stojánky s formuláři v každé kanceláři. Odbor můžete hodnotit nejvýše jednou měsíčně. Pokud jste v krátké době navštívili tentýž odbor vícekrát, systém Vás o hodnocení požádá pouze jednou. Pokud jste navštívili dva různé odbory – a oba jsou zařazené do systému hodnocení – obdržíte e-maily dva. Svou zkušenost (hodnocení) můžete vyplnit a odeslat nejpozději pátý den od obdržení e-mailu. Ze všech hodnotících je v systému vybrán jednou měsíčně příjemce poukázky do supermarketu. Vylosovaný bude kontaktován elektronicky (seznam obdarovaných naleznete na www.dobry-urad.cz/download/poukazky.pdf).

Vážení spoluobčané, Váš názor nás zajímá, je pro nás důležitý ke zlepšování našich služeb. Podělte se o svou zkušenost, pošlete nápady ke zlepšení, inspirujte…

Stanislav Zemánek, tajemník Městského úřadu Moravská Třebová


Vytvořeno 2.5.2017 11:25:21 | přečteno 335x | dagmar.zouharova