Staráme se o vzácné stromy

Projekt „Údržba významných stromů“ zaměřený na ošetření významných dřevin v zastavěném území realizuje v období od roku 2011 do jara 2013 město Moravská Třebová. Ošetření se týká stromů, které jsou součástí skupin či stromořadí podél zpevněných cest různého charakteru, a na hřbitově.

Ošetření významných dřevin ve městě v roce 2012

Jedná se zejména o zdravotní, redukční a odlehčovací řez a bezpečnostní vazby v koruně stromů a zajištění podchodné a podjezdné výšky. Dále se věnuje výchovnému řezu na mladých stromech dosazených v těchto lokalitách a nové náhradní výsadbě, kde se jedná o doplnění mezer vzniklých při kácení a rozšíření lipové aleje na ulici Svitavské. V letošním roce byla na jaře dokončena I. etapa a v průběhu roku pak proběhla II. etapa včetně nové výsadby. V rámci dokončení I. etapy, která probíhala od 1. ledna do 30. dubna 2012, se dokončilo ošetření dřevin ve třech lokalitách – ul. Jevíčská u vojenské školy, parkoviště pod zámkem a Kořístkova alej. Celkem bylo za toto období ošetřeno 79 ks stromů v hodnotě díla 380.670,–Kč.

V II. etapě, která probíhala dle harmonogramu od 30. dubna do 31. listopadu 2012, byla provedena údržba dřevin v dalších čtyřech lokalitách – Hřbitov, alej ke hřbitovu, ul. Dvorní a ul. Brněnská, kde bylo ošetřeno 211 stromů v hodnotě 1.055.310,–Kč. V rámci této etapy se uskutečnila i plánovaná dosadba 61 ks lip ve stromořadích na ul. Svitavské, Dvorní a Jevíčské v hodnotě 180.854,–Kč.

Od začátku roku 2012 do 31. listopadu bylo tak celkem ošetřeno 290 ks dřevin, převážně lip. V příštím roce do konce března pak zbývá dokončit ošetření lipové aleje na ulici Svitavská.

Odbor životního prostředí MěÚ

Vytvořeno 16.12.2012 14:48:56 | přečteno 447x | ernest