Starosta děkuje za zodpovědný přístup a solidaritu během nouzového stavu

titulka

Milí Třebováci, v poslední době se musíme všichni vyrovnávat s nelehkým obdobím, které naše město v novodobé historii ještě nezažilo. Řešení této situace ale není jen o jednotlivcích, nýbrž o přístupu nás všech, kteří zde žijeme.

S hrdostí mohu konstatovat, že jedině díky naší společné snaze, zodpovědnému přístupu, solidaritě obyvatel i pomoci místních organizací není Moravská Třebová zatím nákazou koronaviru zasažena a ke dnešnímu dni je bezpečnost obyvatel a vybavenost ochrannými prostředky zajištěna. Veškeré důležité informace i nadále sledujte na webových stránkách města, nebo prostřednictvím Mobilního rozhlasu, který se ukazuje jako užitečný a důležitý nástroj v krizových situacích.

Nouzový stav byl vyhlášen 12. března. Ihned poté vešly v platnost preventivní opatření v čele s uzavřením obchodů a povinným nošením roušek. V té době jsme se bohužel nemohli spolehnout na pomoc státu. Město bylo nuceno k pohotové reakci, vedoucí k zajištění bezpečnosti obyvatel. Zvláštní poděkování patří Charitě Moravská Třebová, se kterou jsme již 14. března společně připravili plán na ochranu zejména seniorů. Charita se stala centrem pro přerozdělování a distribuci ochranných pomůcek. Díky dobrovolníkům z řad občanů města je zajištěn roznos nákupů, léků a roušek až do domácností seniorů.

Dobrovolnická pomoc

Zejména v počátku nouzového stavu jsme se všichni potýkali s nedostatkem ochranných prostředků, dezinfekce a především roušek. Právě tehdy se naplno projevila solidarita Třebováků i místních firem, kteří okamžitě nabídli nezištnou pomoc. Každý, kdo uměl šít na stroji, se okamžitě zapojil do výroby roušek. Za to děkujeme nejen charitě, ale také městské knihovně, kulturním službám, mateřskému centru Krůček, Levou zadní, Tvoříme obaly, Hedvě a.s., a mnoha dalším vč. vietnamské komunity žijící v našem městě. Další místní firmy, jako např. Yvonne König, DGF a.s. a CHAS-MT s.r.o., se společně s městem Moravská Třebová, gymnáziem nebo II. ZŠ Palackého podílely buď přímo šitím roušek, nebo darováním materiálu na výrobu roušek a darování materiálu na výrobu ochranných štítů na 3D tiskárnách. Symbolickou podporu obyvatelům Moravské Třebové vyjádřili také slavní rodáci Zdeněk Mahdal, Eliška Weissová, Josef Klíč a Karel Holas, kteří spolu s dalšími osobnostmi Třebovákům zasílali své pozitivní vzkazy prostřednictvím Facebooku.

Distribuce ochranných pomůcek

Bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu dne 13. března jsem aktivoval pravidelná jednání Bezpečnostní rady města. Bezpečnostní rada se sešla k 11 jednáním (stav ke dni 15. 4.) a jejím úkolem bylo pohotově reagovat na opatření přijatá Vládou ČR, ústředními správními orgány, hejtmanem Pardubického kraje a přijímat opatření vedoucí k zabezpečení ochrany obyvatel města Moravská Třebová i dalších 32 obcí celého správního obvodu.  Mezi náročné výzvy patřil především příjem, evidence a distribuce ochranných pomůcek poskytnutých státem a Pardubickým krajem.

Prostřednictvím Moravské Třebové bylo poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb celého správního obvodu ORP distribuováno přes 37 000 roušek, 5 000 respirátorů, 15 000 párů rukavic, 1 500 litrů dezinfekce a nespočet dalšího materiálu. Z toho 3 000 roušek putovalo pro personál a především seniory do Sociálních služeb města Moravská Třebová a bezmála 5 000 roušek do nemocnice následné péče. Část z nich putovala také do dětského domova, gymnázia a dalších školských zařízení. Celý proces náročné distribuce koordinuje odbor školství a sociálních věcí. Zvláštní poděkování v tomto ohledu patří Jitce Selingerové, Haně Navrátilové, Zdeňkovi Bártovi, Pavlovi Šafaříkovi a dalším zaměstnancům MěÚ.

Nad rámec uvedeného město obdrželo dar od společnosti Amper Savings a.s. v podobě 1000 roušek a 300 respirátorů. Tuto zásilku jsme s pomocí strážníků MP roznesli do nemocnice, hasičům, do LDN a charity, technickým službám, prodejen potravin, a dalších provozoven v Moravské Třebové.

Pomoc podnikatelům a živnostníkům

Pandemie Covid-19 bude mít nepochybně negativní dopady na ekonomickou situaci. Preventivní opatření nejvíce zasáhly malé a střední podniky. Na nelehkou situaci se snažíme reagovat pomocí prostředků, které máme jako město k dispozici. Rada města schválila prominutí nájemného za období březen až květen 2020 pro všechny firmy a živnostníky, kteří podnikají v městských objektech a museli v souvislosti s nouzovým stavem zastavit nebo omezit svůj provoz. Toto považujeme za to nejmenší, co pro ně v současné chvíli můžeme udělat. Podnikatelům působícím na území města jsme navíc nabídli bezplatnou inzerci v květnovém a červnovém vydání zpravodaje. Na webových stránkách jsme jako pomoc místním firmám spustili databázi podniků s názvem „Hlásíme otevřeno“. Zde může každý informovat o způsobu provozu, či upravených otevíracích hodinách. Na podobném principu funguje také mobilní aplikace digiMT, kterou vytvořili sami občané. 

Milí Třebováci, dovolte mi znovu poděkovat za vaši trpělivost a solidaritu. Už nyní se připravujeme na postupný přechod do běžného stavu, který se vzhledem k okolnostem bohužel neobejde bez ekonomických dopadů a škrtů v rozpočtu města. Přesto věřím, že i v dalších dnech zachováme všichni chladnou hlavu a zůstaneme k sobě přátelští a ohleduplní. Přejme si, abychom se mohli brzy vrátit do svých běžných každodenních životů. Společně to zvládneme.

Miloš Mička, starosta města


Vytvořeno 11.5.2020 9:41:00 | přečteno 724x | v.dokoupil