Starosta města zhodnotil rok 2009

I když v roce 2009 dolehla i na naše město finanční a ekonomická krize, myslím si, že v porovnání s lety minulými se to nijak nedotklo toho, čeho si občané města nejdříve a nejvíce všimnou, tedy změn ve městě v oblasti investic.

Významně nám k tomu pomohlo především dokončení prodeje významné části bytového fondu města a s tím související příjem financí. Výnos z prodeje jsme soustředili pouze do oblasti investic a vytvoření finanční rezervy pro léta následující. Provozní výdaje města jsme naopak snížili tak, aby kopírovaly snížení daňových příjmů z rozpočtu celého státu.

Tato politika nám umožnila realizaci několika akcí, na které bylo poukazováno již několik let a právem. Mám zde především na mysli rekonstrukci dvou zadních traktů v historickém jádru města za náměstím TGM za obchodem Bredysport a za budovou České spořitelny. Nyní nám zbývá již jen jeden zadní trakt na ulici Cihlářova. Finance na jeho rekonstrukci by se měly objevit v rozpočtu na příští rok.

Konečně také došlo na realizaci parkoviště u smuteční síně na Křížovém vrchu. Parkoviště dokonce umožňuje příjezd a otočení autobusu, což je pro jeho plné funkční využití neméně důležité. S tím souvisí i provedení kompletní rekonstrukce Mánesovy ulice, která se stala novou výstavbou rodinných domů a zejména vybudováním sportovního a společenského centra soukromého investora ulicí velice namáhanou a její průjezdnost z důvodu havarijního stavu byla velice komplikovaná.

Věřím, že by se měly výrazně zlepšit i podmínky pro bydlící při přívalových deštích na ulici Míru po provedení rekonstrukce kanalizace. Tato ulice na tom byla v těchto situacích ve městě asi nejhůře. A na to by měla navázat příští rok i rekonstrukce chodníků na této ulici.

A když už jsme u chodníků ve městě, zde můžeme být nejvíce spokojeni. Pracovníky Technických služeb města bylo vybudováno nebo rekonstruováno do konce listopadu v letošním roce více než 2300 m2 chodníků, což je nejvíce v posledních letech. Vedení a rada města vždy dávaly v tomto volebním období velkou váhu na stav komunikací pro pěší a jistě tento trend bude pokračovat i v roce 2010.

V letošním roce jsme připravili nové stavební parcely pro výstavbu rodinných domů v lokalitě bývalého zahradnictví na ulici Jevíčské. Většina z nich již má i nové majitele.

Pro sportovce byla s pomocí dotace z ministerstva financí postavena v areálu koupaliště nová nafukovací sportovní hala. Součástí této investice byla i výměna umělého povrchu pod střechou haly. I když se ozývaly občas i hlasy proti výstavbě, musím jednoznačně říct, že toto sportovní zařízení je naprosto obvyklé ve všech městech podobné velikosti jako Moravská Třebová a je nedílnou součástí sportovního vyžití občanů. Podmínky využití haly budou nastaveny tak, aby dodatečně negenerovaly žádné významné finanční náklady.

V části mého příspěvku věnovaném investičním akcích by měla být i výstavba rozhledny Pastýřka na kopci Pastvisko. Ta ale náleží do oblasti cestovního ruchu a propagace města. Za celou dobu, co zastávám pozici starosty města, jsem se snažil, abychom takovou stavbu v okolí měli už proto, že na vrchu Pastvisko již jedna rozhledna asi před sto lety stála a také proto, že pohled na naše město a na jeho blízké i vzdálené okolí stojí opravdu za to. Sem patří i realizace Hřebečských důlních stezek, která nyní probíhá a bude hotova na jaře roku 2010.

Významným novým počinem bylo také první vyhlášení osobnosti města. Jsem přesvědčen, že zavedením této tradice, která je jinde již dlouho obvyklá, opět zvýší pocit sounáležitosti občanů se svým městem, stejně tak jak tomu bylo v uplynulých letech zavedení tradice pravidelných kulturních a společenských akcí pro širokou veřejnost na náměstí nebo zámeckém nádvoří.

Významným způsobem pomohlo městu zavedení systému veřejné služby, který nám umožnil využít nezaměstnaných ve druhé polovině roku 2009. Myslím si, že se čistota města i díky zavedení tohoto institutu veřejné služby opět výrazně zlepšila. Koncem roku jsme museli na více než dva měsíce přestát uzavírku komunikace I/35 z důvodu opravy mostu pod Křížovým vrchem. Poprvé jsme si mohli všichni vyzkoušet, jak je obchvat města pro klidný život obyvatel města důležitý. Opět děkuji Vám všem za toleranci během uzavírky.

Zároveň Vám všem děkuji za všechny připomínky a reakce, které jsou pro nás podnětné. Myslím si, že se nám opět podařilo posunout o se notný kus dopředu.

Josef Ošťádal, starosta města

Vytvořeno 29.12.2009 11:13:29 | přečteno 383x | ernest