Statisíce pro Tříkrálovou sbírku

S prvními lednovými dny se u nás konala tradiční Tříkrálová sbírka, která probíhala od 8. do 10. ledna 2010 a její výtěžek bude určen na charitní projekty.

Oblastní charita Moravská Třebová společně s koordinátory z Jevíčka a Městečka Trnávky organizuje Tříkrálovou sbírku v celém regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.

„Jen díky asistentům a koledníkům, kteří nám ve svém volném čase nezištně pomáhají, může být tato sbírka uskutečněna v tak velkém měřítku. Letos v našem regionu 38 skupinek koledníků vykoledovalo celkem 291 172,–Kč,“ sdělila ředitelka Oblastní charity v Moravské Třebová Ludmila Dostálová. K této částce bude ještě připočítán výtěžek z Tříkrálové sbírky v Rychnově na Moravě, Mladějova, Třebářova a Petrušova. V době uzávěrky zpravodaje nebyla částka známa.

„S Tříkrálovou sbírkou nám pomáhalo několik set mladých koledníků a asistentů, kterým velmi děkujeme za jejich obětavost,“ řekla Dostálová. Z celkového výtěžku Tříkrálové sbírky se padesát osm procent vrátí zpět do našeho regionu a tato částka bude využita na podporu sociálních služeb v Moravské Třebové, na přímou pomoc sociálně slabým rodinám, zakoupení polohovacích lůžek do půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, zakoupení pytlů do humanitárního šatníku a automatické pračky Část sbírky bude zaslána na pomoc při zemětřesení na Haity.

Bližší informace o sbírce najdete na www.ochmt.cz nebo na vývěsce u klášterního kostela na ul. Svitavská v Moravské Třebové.

Vytvořeno 22.1.2010 7:39:13 | přečteno 350x | ernest