Statistikové se u vás mohou ohlásit od února do května

životní podmínky

Do výběrového šetření o životních podmínkách domácností v České republice organizovaného Českým statistickým úřadem byly opět vybrány také domácnosti z našeho města. Pokud nemáte nic proti, můžete pomoci sými odpověďmi mapovat stav české životí úrovně i vy.

Český statistický úřad organizuje stejně jako v předchozích také v roce 2017 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2016 (Životní podmínky 2017).

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v domácnostech, z nichž všechny byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 28. května 2017 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Zároveň budou o konání tohoto šetření informováni starostové měst a obcí, ve kterých byly domácnosti do šetření vybrány, a Policie ČR. Více na stránkách ČSÚ.


Vytvořeno 3.2.2016 20:30:53 - aktualizováno 9.2.2017 9:27:51 | přečteno 881x | dagmar.zouharova