Stížnosti, petice a podání občanů města ve II. pololetí roku 2005

Městský úřad v Moravské Třebové evidoval v daném období 19 podání a stížností občanů a 1 petici. Obsah stížností byl rozmanitý. Některé se týkaly např. údržby vodních toků, bezbariérovosti v našem městě. Tyto stížnosti postupně řešily příslušné odbory městského úřadu. Nejpočetnější jsou však podání týkající se sousedských vztahů. Jednání na tomto úseku byla vedena s cílem odstranit rozpory mezi účastníky dohodou. Ve vyhrocených případech může být opakované narušení mezilidských vztahů řešeno jako přestupek nebo jsou účastníci poučeni o možnosti spory řešit občanskoprávní cestou u příslušného soudu. Jediná petice, která je ve II. pololetí evidována příslušným odborem městského úřadu, se týkala provozu na místní komunikaci v Sušicích. Pracovní skupina postupně řeší problémy uvedené v petici a o zvoleném postupu je průběžně informován zástupce petentů. Za zmínku stojí, že nový správní řád s účinností od 1.1.2006 v § 175 řeší postup při stížnosti směřující proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu v případě neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany. Nové ustanovení nahrazuje nevyhovující předpis z roku 1958.

Vytvořeno 19.1.2006 15:07:55 | přečteno 311x | ernest