Sto osm tisíc pro sběrový dvůr v Třebové

Fond ASEKOL věnoval Technickým službám Moravská Třebová s.r.o, jako zajišťovateli služeb v odpadovém hospodářství pro Město Moravská Třebová, finanční dar v hodnotě 108.000,- Kč.

Dar byl přidělen na základě Grantového řízení v rámci tematického zadání pro rok 2009 pro projekt s názvem“ Program INTENZITA“ na realizaci projektu Rozšíření zpevněných ploch, sběrový dvůr Moravská Třebová.

Rozšíření bylo realizováno v měsíci srpnu. Zbývající finanční spoluúčast poskytlo Město Moravská Třebová. Celkové náklady projektu byly 270.000,–Kč.

Během dvou ročníků grantového řízení bylo oceněno 72 subjektů, mezi něž ASEKOL rozdělil kolem 7 000 000 korun.

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 3000 městy a obcemi a 2469 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 10 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR.

Vytvořeno 8.9.2009 10:30:28 | přečteno 436x | ernest