Strážníci městské policie opět mohou měřit rychlost

Strážníci městské policie mohou od nového roku i nadále měřit rychlost jedoucích vozidel.

Podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích provádí měření rychlosti vozidel za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích.

„Strážníci mohou tuto činnost vykonávat pouze na místech určených republikovou policií. Řidiče navíc bude před radarem informovat dopravní značka,“ informoval velitel Městské policie v Moravské Třebové Karel Bláha.

Nejzávažnější problém pociťují ochránci zákona v tom, že doposud nebyla vyobrazena dopravní značka, kterou musí být označen úsek, kde se bude strážník s radarem nacházet. Zákon hovoří o dopravním značení s vyobrazením kamery snímající rychlost a s nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Konec takového úseku musí být označen stejně provedenou značkou s nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“ s šikmo přeškrtnutým vyobrazením. Jak má značka vypadat je sice v zákoně popsáno, ale aby bylo možné tuto značku umístit k vozovce, musí být přesně stanoveny její parametry i její podoba ve Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů, kde dostane i své označení.

„Právě toto nám ke značce, kterou budeme upozorňovat řidiče, že stojíme pouze v onom označeném úseku a ne v jiném, chybí,“ řekl Bláha a dodal: „Jsem rád, že na nás, na strážníky městských policií, také někdo myslí. Už tak jsou strážníci nadměrně zatěžováni jinými úkoly, které řeší dnes a denně, a toto je způsob, jak si odpočinout. V Moravské Třebové zavedeme měření rychlosti jako způsob odměny za dobře vykonanou práci. Myslím, že postavit se k vozovce, opřít se o dobře postavený radar a v jarním slunci se kochat krásou kolem projíždějících vozidel, je opravdu takřka způsob relaxace.“

Velitel městské policie Karel Bláha, ale postrádá od tohoto dopravního značení onu tak preferovanou „prevenci“, pro kterou města pořizovala tak drahé měřící přístroje.

„Přece když někoho upozorním, že začínám měřit zde a končím měření tady, je nad míru jasné, že tím řidiče upozorňuji na možnost: „Chceš-li, můžeš zvýšit rychlost, dále ti nic nehrozí“,“ vysvětlil Bláha. V současné době se však řidiči na našich silnicích nemusí ničeho obávat. Strážníkům městských policií chybí totiž ony zmiňované značky, které označují měřený úsek. Tato legislativní chyba má být v brzké budoucnosti napravena, tak uvidíme.

Vytvořeno 11.2.2009 13:56:43 | přečteno 479x | ernest