Studenti základních škol poznávají městský úřad

doprava

Žáci ZŠ Palackého se přišli seznámit s fungováním městského úřadu. Početné skupinky zvídavých dětí se ochotně ujali zaměstnanci odboru dopravy, odboru majetku a Občanského informačního centra. Zajímavá exkurze studentům přinesla nové poznatky, které ve školních lavicích nezískají.

Největší ohlas zanechala návštěva historické radnice a budovy městského úřadu v Olomoucké ulici. Dětem zde byla umožněna názorná ukázka procesu vyřízení žádosti o nový občanský průkaz, včetně pořízení fotografie. Na odboru dopravy směřovaly četné dotazy žáků na rozdíly mezi registračními značkami vozidel a minimální věkovou hranici pro získání řidičského oprávnění.

Václav Dokoupil, mluvčí města

Vytvořeno 26.2.2019 15:23:22 | přečteno 271x | v.dokoupil