Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení

Tajemník Městského úřadu Moravská Třebová vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - vedoucí(ho) oddělení občanského informačního centra odboru vnitřních věcí na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené. Podmínky výběru vhodného uchazeče včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici: -na www.mtrebova.cz,úřední desce městského úřadu, občanském informačním centru městského úřadu a u personalistky městského úřadu, tel.č.: 461353027, E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz Nástup od 1.6.2007, případně dle dohody. Písemnou přihlášku včetně všech náležitostí a příloh předejte do 9.5.2007 na podatelnu městského úřadu, ul. Olomoucká č.o. 2 nebo zašlete poštou na adresu:Městský úřad Brziaková Helenanám. T. G. Masaryka č.o. 29571 01 Moravská Třebová

Vytvořeno 12.4.2007 8:53:00 | přečteno 375x | ernest