Terapeutická dílna pro „Domeček“

Denní stacionář „Domeček“ v Moravské Třebové si připomíná dva roky od svého založení.

Na veřejném slyšení, které se konalo v pondělí 6. 10. 2008 se sešli provozovatelé Domečku s Miloslavem Macelou, radním Pardubického kraje, zodpovědným za neziskový sektor a sociální práci, Alenou Páralovou, poslankyní pro sociální politiku ČR, vedením města Moravská Třebová a s rodiči klientů. Debatovalo se o dalším rozvoji, činnosti a financování stacionáře.

„Město Moravská Třebová je ukázkový příklad spolupráce kraje a města. Nápad moravskotřebovského občanského sdružení, že by založili ve městě denní stacionář se mi zdál jako vynikající nápad. V mnoha městech Pardubického kraje stacionáře zřizuje přímo město a tady vznikl na bázi neziskového sektoru, což vůbec nevadí. Udělali jsme s vedením města dohodu. Kraj dal tolik finančních prostředků, kolik vložilo do zahájení provozu město. Dohoda byla naplněna z obou stran. Domeček získal šest set tisíc korun. Považuji to za velmi dobrý příklad spolupráce mezi městem a krajem v oblasti sociálních služeb,“ řekl Miloslav Macela.

Denní stacionář chce v letošním roce požádat o dotaci z Evropských sociálních fondů na sociálně terapeutickou dílnu. „Jedná se o službu pro uživatele stacionáře a pro nové zájemce o naše služby. V našem regionu sociálně terapeutickou dílnu nenajdete. Výhodou je, že je plně hrazena z fondů,“ sdělila Ludmila Dostálová, vedoucí denního stacionáře „Domeček“ a dodala: „K tomu abychom svůj plán mohli zrealizovat, potřebujeme mít jistotu, že svoji činnost budeme moci dále provozovat v těchto prostorách alespoň po dobu trvání projektu. Samozřejmě potřebujeme i stabilní a profesionální tým.“

Svůj projekt posílají na Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde se shromažďují peníze na podané projekty. Financí je vždy málo, proto je kraj dofinancovává.

„Chceme zahájit víceleté financování, což by přineslo větší stabilitu poskytovatelům sociálních služeb a samozřejmě i klientům. Poskytovatelé se nebudou každý rok muset lopotit se žádostí. Vypadá to, že od roku 2010 peníze přejdou ze státu na kraj,“ slibuje Macela a dodal: „Navíc jsme podali evropský projekt do Evropské unie na rozvoj sociálních služeb, takže do Pardubického kraje by mělo přijít 270 milionu korun, což je obrovská částka, kromě toho každý rok dává stát do sociálních služeb 450 milionů.

Domeček je denní stacionář pro dospělé občany od 18 do 56 let s mentálním a kombinovaným postižením s kapacitou patnácti osob, kterým po ukončení povinné školní docházky chybí smysluplná náplň jejich dalšího života.

„Domeček běží dva roky a běží dobře. Jsem tomu velice rád, že taková sociální služba ve městě existuje, protože nikdy nevíme, kdy ji budeme potřebovat my sami. Myslím si, že spolupráce města a kraje byla nastavena velmi dobře a účelně. Můj názor je takový, že město se nemá k této službě otáčet zády, proto jsem rád, že byla pozice stacionáře stabilizována,“ řekl místostarosta města Moravská Třebová Miloš Izák. K problematice místostarosta města Moravská Třebová Václav Mačát dodává, že jsou rádi, když v této budově „Domeček“ sídlí. „Prostor je smysluplně využit a budova zbytečně nechátrá,“ uzavírá Václav Mačát.

Vytvořeno 8.10.2008 13:07:20 | přečteno 428x | ernest